Diagnostika příčin skrze automatickou kresbu

Od roku 2015 se díky své vlastní cestě sebepoznání orientuji na diagnostiku příčin.

Čehokoli. Nejvíce a nejraději ale na diagnostiku příčin zdraví, respektive nemoci.

Pochopila jsem u sebe, že když znám příčinu, je snadné uzdravit následky.

Když vím a chápu, proč jsem nemocná, mám šanci se uzdravit.

Když chci.

Tímto přístupem jsem samu sebe vyzdravila z kdečeho. Dočteš se v pojednání “O mně“.

V první řadě se tedy ve své diagnostické práci orientuji na zdravotní problémy.

Protože narušená kondice těla je jasným ukazatelem nějaké nepohody, kterou prožíváš. Ať už sám/sama za sebe, nebo třeba i za svůj rod … a ani o tom nevíš. A jestli už tě tvá nemoc něco naučila, je zbytečné v ní dále setrvávat.

 

Dělám to, že

skrze automatickou kresbu:

 • načítám a pojmenovávám skryté podvědomé příčiny akutních i chronických nemocí, opakovaných / vracejících se nemocí, nemocí těla i ducha,

a hlavně taky

 • doporučuji procesní kroky, co s tím dál, když už víme, o co jde … 🙂

 

Některými navazujícími kroky tě pak ještě mohu provést.

 

 

Zastávám názor, že nemoci pocházejí z emocí

– z vědomých i podvědomých emočních bloků, které se postupně hromadí, rozrůstají a ucpávají naše energetické pole, mysl i tělo. Tělo je pak neprůchodné, nemá kudy vodit informace a chřadne. Někdy třeba i po celé generace (děda má 2 dioptrie, syn 4 dioptrie, vnuk skoro nevidí …) a my si to vůbec ani neuvědomujeme. Že si ve své kondici často táhneme nějaké trauma z rodu. Ať tak či tak, ať za sebe nebo z rodu, zdraví je to naše a má svůj smysl, že právě nám se děje, co se děje. A tomu je záhodno přijít na kloub, když už se v tom necítíme dobře 🙂

 

Také jsem ale na své cestě pochopila, že

když už je tělo nemocné, je nutné vyslyšet jeho volání o pomoc komplexně

– že cesta skrze uzdravování vztahu k sobě, k druhým, skrze rozpouštění emočních bloků a vnitřní harmonizaci (tedy cesta pojmenování a uzdravování příčin) je klíčová, ale není všespásná,

– že tělo je nutné vyzdravit od nemocí z emocí (od emočních bloků) nejen mentálně, ale také fyzicky. V tom se mi osvědčily byliny (pod dohledem bylináře) a možná trochu i homeopatika, určitě cvičení, otužování, saunování, práce s lymfatickým systémem, tradiční čínská medicína, celostní medicína. Ale pozor – i naši lékaři “zápaďáckého” typu. A české lázně.

Aby sis jako nemyslel/a, že já si myslím, že jenom moje cesta – skrze diagnostiku příčin – je ta nejcestovatější a jediná správná 🙂 🙂 🙂 Ne. Já stojím s diagnostikou někde na počátku tvojí cesty k uzdravení. Případně v jejím průběhu – pro nějaké tvoje ubezpečení, když ještě potřebuješ berličku.

Ze své vlastní cesty sebepoznání a uzdravování mám obrovské množství poznatků, zkušeností a kontaktů a pracuji s nimi. Komplexně. Pro sebe, pro tebe, pro druhé, pro společnost.

Kromě zdraví mě baví i

 • diagnostika vztahů (partnerských, rodinných, pracovních)
  či
 • diagnostika životních situací (proč máš nedostatek peněz, proč se s tebou nebaví kamarádka, proč tě potkalo, co tě poktalo).

K diagnostice využívám svých autistických předností.

Čtu z barev tvého energetického pole a technikou automatické kresby informace maluji na papír, abys je viděl/a i ty.

 

Diagnostika příčin skrze automatickou kresbu vypadá asi takto:

Zdánlivě nepochopitelná čmáranice, ve které tě snadno a ráda zorientuji 🙂

Diagnostiku někdy provázím také karetními vhledy. Nikoli ovšem prognostickými. Nejsem vědma. Diagnostickými. Příčinnými.

Pro koho má diagnostika příčin skrze automatickou kresbu smysl:

Pro každého, kdo je:

 • dlouhodobě nemocný (a neví proč, klinický obraz třeba ani neodpovídá jeho stavu, zdánlivě hipochondr),
 • chronicky nemocný, vrací se mu nemoce nebo se drží v jedné oblasti těla,
 • zacyklený ve vztazích (stále stejné průběhy vztahů, stejné okolnosti seznámení, stejné okolnosti rozchodů),
 • zacyklený v koloběhu peněz a majetků (něco si vybuduješ, pak o to přijdeš; jsi trvale v nedostatku apod.),
 • na stopě poznání, že se v jeho rodu opakují stále stejné vzorce (nemoce, potraty, úmrtí ve stejném věku či ze stejných příčin, chudoba/ztrtáty majetků, rozvody, nesváry v blízké rodině, nesváry v širším okruhu rodiny s dopadem na blízkou rodinu atd.).

Jak může diagnostika příčin skrze automatickou kresbu prospět třeba tobě?

Pojmenujeme s její pomocí přesné příčiny situace, ve které jsi. Když totiž znáš příčinu, znáš cestu k uzdravení (osobní zkušenost).

Zabývám se chronickými nemocemi, epigenetikou (rodovou dědičností), rodinnými a partnerskými vztahy, financemi atd.

Ten okruh témat není asi úplně možné nějak jednoznačně definovat. Kresba je pro mě doslova nekonečnou studnicí poznání. Pracuji s ní už spoustu let a zatím jsem neobjevila nějaký strop.

Co nás při diagnostice příčin skrze automatickou kresbu čeká:

Věnuji ti 1,5 – 2,5 hodiny času. Za kratší čas tu práci nezvládneme a delší je oboustranně vyčerpávající. Popovídáme si o tvých problémech, ty si ode mě vyslechneš “přednášku” 🙂 na téma tělo, čakry, zablokované emoce/nemoce, rodové zátěže, mužské a ženské principy, rodinné trojúhelníky … aby sis sám/sama udělal/a představu o tom, kde je zakopaný pes. To často bohatě stačí.

Nicméně, budeš-li chtít, pustíme se do kresby, abys s její pomocí uviděl/a příčinu nebo přímo i vzorec, podle které/ho ses do své situace dostal/a nebo se opakovaně dostáváš. Příčinu spolu jasně pojmenujeme a stanovíme nejbližší procesní kroky k řešení.

Budeš tedy přesně vědět, proč … jsi nemocný-á, tlustý-á, bez peněz, ve složitých vztazích atd. … a také co ve své situaci dál.

Nejsem vědma, takže je důležitá tvoje součinnost. Vidím okolo tebe barvy a tvary, ze kterých pro tebe čtu informace. Jsou to informace, které si ty nosíš ve svém energetickém poli. Nevěštím z křišťálové koule, aby bylo jasno 🙂

Musíme se pro diagnostiku příčin skrze automatickou kresbu znát a vidět osobně?

Nemusíme. Diagnostiku příčin skrze automatickou kresbu zvládneme i na dálku. Mám trvale rozšířený stav vědomí. Takže tě vidím a stačí nám telefon s možností posílat si online snímky toho, co maluji, aby ses viděl/a i ty. Používám pro ten účel nejraději WhatsApp.

Diagnostiku je možné s odstupem času zopakovat.

Diagnostika se může stát základem pro naši další spolupráci (já sama jsem si prošla spoustou technik a mohu ti doporučit podle osobní zkušenosti, případně ze svého portfolia nabídnout například konstelace, energetické obrazy, kurzy osobního rozvoje apod.) anebo bude jen výchozí informací pro tvoji další samostatnou cestu.

Kolik diagnostika příčin skrze automatickou kresbu stojí … a co dostaneš:

Cena základní diagnostiky je 543,- Kč.

Platí pro “začátečníky”, kteří u mě nikdy nebyli a jsou nároční na čas (2 – 3 hodiny).

Věnuji ti 2 – 3 hodiny času. Za kratší čas tu práci nezvládneme a delší je oboustranně vyčerpávající. Popovídáme, zasvětím tě do informací na téma čakry, energetika, rod, ženství, mužství, máma, táta, rodinné trojúhelníky, sebepřijetí, vztahy, emoční bloky atd., skrze kresbu pak najdeme vzorec, podle kterého ses do své situace dostal/a nebo se opakovaně dostáváš, pojmenujeme příčinu, stanovíme nejbližší procesní kroky k řešení. Budeš tedy přesně vědět, proč … jsi nemocný-á, tlustý-á, bez peněz, ve složitých vztazích atd. … a také co ve své situaci dál.

Zpravidla nám stačí 2 až max. 2,5 hoďky. Čas nad tři hodiny už je o tvé upovídanosti, zvídavosti, dotazech, které nemusíš mít, protože odpovědi jsi schopen/schopna najít uvnitř sebe. Ale i to se stává, že hledáš venku, a ráda ti dám prostor, který potřebuješ. Protože vím, že i ty rád/a můj čas nad 3 hodiny odměníš pevně danou odměnou v hodnotě 100,- Kč za každou načatou čtvrthodinku 🙂

Cena pokročilé diagnostiky je 345,- Kč.

Platí pro “pokročilé”, kteří už vědí, co a jak, základní “přednášku” na téma sebepřijetí, čakry, dědičné vzorce, rodinné trojúhelníky atd. už si vyslechli dříve a nemusím s nimi tedy probírat tolik informací, takže se vejdeme do kratšího času (1 – 2 hodiny). Pojmenujeme příčinu, stanovíme nejbližší procesní kroky k řešení. Jestliže i s pokročilými přesáhneme 2 hodiny, platí samozřejmě cena základní (543,- Kč).

Cena zkušené diagnostiky, konzultace úkolů či dalšího vývoje je 100,- Kč.

Platí pro ty, se kterými se při konzultaci vejdeme do jedné hoďky času (tedy do 60 minut i s přivítáním a rozloučením). Jinak zůstává sazebník výše.

Objednání:

tel.: 736 249 045

 

Díky za tvůj zájem a těším se 🙂

 

Můj osobní příběh s automatickou kresbou …

Byla jsem chronicky nemocná. Původ nemoci nejasný. Přičiny nejasné. Jednoznačná diagnóza žádná, protože toho bylo tolik dohromady a najednou, že nebylo možné najít počátek. Bylo mi všechno a nic. A nedalo se s tím žít. Asi ve stylu “100x nic umořilo osla”. Trvale na antibiotikách, wobenzymu, podůrné léčbě nebo dietě. Co chvíli ve stavu školní absence nebo později pracovní neschopnosti. V periodě týden v práci, tři týdny doma. Mazec. Přečti si v příběhu “O mně“.

Až to celé jednou rozštípnul strejda Jára, který mě zuby nehty držel na vodou tím, že mi jezdil pro minerálku k prameni do Poděbrad. Přišel na mě s “Andělkou”. Ženou z Nového Boru, která – podle jeho slov – vypadala jako anděl a řekla mu o něm tak přesné věci, které nemohla tušit, že úplně zíral. A že by mi určitě pomohla. A hned mě k ní objednal.

No a byla to pravda, zírala jsem taky. Měla jsem tyhle věci v sobě tenkrát úplně zablokované a nevěřila jí. Přišla jsem k ní ve stylu – tak mi tady ukaž, co umíš. Já si na to počkám. Nic ti neřeknu, abys věděla, protože se nejprve chci přesvědčit, že to funguje… No pako, no. Jako kdyby mi dělala nějakou milost, že jsem si k ní já přišla pro informace k uzdravení.

No úplně mě rozebrala. Ale také mi řekla krok číslo jedna – co na cestě za svým uzdravením udělat. Tak jsem ji nějak poslechla. A dneska dost kvalitně žiju.

Takže:

pro mě osobně byla diagnostika příčin skrze automatickou kresbu úplně to první, s čím jsem na cestě za svým uzdravením přišla do styku.

Trvalo mi to pak ještě spoustu let, než jsem pochopila, že právě proto jsem tak hrozně moc nemocná a proto je automatická kresba úplně tím prvním, co jsem na cestě ke svému uzdravení poznala … abych si toho zkrátka musela všimnout a přiznat si, že právě to je ta schopnost, kterou v sobě sama mám a krutě ji potlačuji. Číst v energetickém poli člověka.

Přestože jsem tušila, že vidím něco jinak, ale taky že žiju jinak než vidím, nenapadlo mě, že to fakt existuje. Nevěděla jsem tehdy, že jsem vlastně autistka. A že vidím věci tak nějak podobně jako ona, moje “Andělka”. A že právě proto se mám srze to všechno uvidět a najít, aby se jednou mohli s mým přispěním stejným způsobem uvidět i druzí, když chtějí a potřebují.

Proto také často stojím pouze na počátku tvojí cesty. A to mi přijde krásné.

 

 

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis