Energetické obrazy – léčivé poselství shůry

Energetické obrazy. Jak vznikají? Jaký mají význam? Pojednání, ukázka, aktuální nabídka vystavených obrazů.

Energetické obrazy maluji už čtvrtým rokem a zatím mě nepřestala fascinovat jejich hloubka, síla i přesnost sdělení, když je maluji někomu tzv. “na míru”. Nepromítám do nich nic ze sebe. Když maluji, jsem médium, skrze které protékají energie, obrazce i pohyby.

Obrazy maluji z různých pohnutek – když mě o ně někdo požádá, když je vhodné podpořit u někoho jeho ozdravný proces, když je žádoucí prosvětlit někde prostor, jako dar … a zejména, když cítím “tlak shůry”.

 

Jak obrazy maluji a jaké poklady ukrývají

Maluji prašnými křídami, protože mám během malování ruce propojené s obrazci a symboly, které se do obrazů promítají. Někomu se to může zdát neuvěřitelné, ale často mám ruce tak vtažené do obrazu, že je nemůžu svou vůlí odtrhnout. Prostě obrazce a vyjevené symboly jen hladím, s různou intenzitou přítlaku a čekám, až onen tah nebo tlak povolí a ruce se mi uvolní pro další práci. V takových chvílích mi skrze ruce proudí obrovské teplo. Obrazce a symboly, které takto vzniknou, však málokdy zůstanou obdarovanému na očích. Zpravidla následují další vrstvy, které je úplně překryjí. Přestože neviditelné, jsou tam a působí ve prospěch toho, komu je obraz určen. Případně ve prospěch situace, která si obraz vyžádala. Protože i to je možné. Malovat na podporu a ve prospěch situací.

Vždycky maluji s požehnáním, ve prospěch nejvyššího dobra a dobra všech zúčastněných, plně ukotvená k jádru Matky Země a propojená s Vesmírem. Možná proto jsou tak intenzivní.

BaRu: Cesta Lásky

 

Jak energetické obrazy fungují

Energetické obrazy promlouvají jen k tomu, komu jsou věnované. Případně k tomu, kdo je s nimi v rezonanci. Poselství obrazu ho slovuje, protože se mu aktuálně čistí související téma, dotyčný se probouzí, někam se posouvá apod. Mám například odezvu, že zatímco obdarovanou osobu “její” obraz úplně vtahuje a uvádí do stavu vnitřního klidu, její návštěvu nechává zcela lhostejnou. Mám také jinou odezvu, že na obdarovanou osobu obraz v noci září, když se probudí. Tyto účinky časem vymizí. Obraz nám jakoby zevšední. Stává se tak proto, že už jeho energie nejsou potřeba. Pomohly v nějakém okamžiku a dotyčná osoba či situace už se nachází v jiné fázi. V takové chvíli je vhodné obraz poslat dál, když někoho zaujme, případně s láskou, úctou a vděčností odevzdat Matce Zemi.

BaRu: Andělské zvony

 

Velikost a orientace, barvy, název – hrají nějakou roli?

Obrazy mají většinou formát B4, ale cítím, že je časem rozšířím. Jen výjimečně je některý orientovaný na výšku (do formátu A4). Orientace obrazu (na výšku či na šířku) však nehraje podstatnou roli. Je na obdarovaném, jak obraz vnímá a co z něho cítí. Jak se na něho chce či potřebuje dívat. Orientace však hraje roli z hlediska informací, které obraz nese. Význam je ve směru a tvaru tahů, význam je v barvách, význam je v obrazcích, význam je ve skrytých symbolech a zprostředkovaných energiích.

BaRu: 116

 

 

Poselství obrazu

Pakliže obraz nese sdělení, vždycky jej příjemci předám – zápisem na zadní stranu obrazu a ústním sdělením. Při tlumočení poselství obrazu se mi již několikrát dostalo odezvy: “Ano. Vím přesně, o čem mluvíš.” Přestože mi byla situace zcela neznámá.

Stalo se mi také, že obraz příjemkyni doslova odpuzoval. Nemohla se na něj ani podívat a hledala únik k jiným. Přijala ho až poté, kdy jsem jí předala poselství a rozebrala s ní téma jejího obrazu.

Stejně jako u jiných diagnostických a terapeutických technik – i zde působí ozdravně především uvědomění a pochopení.

Informace přichází zpravidla i skrze název obrazu. Nikdy si jej nevymýšlím. Obdržím jej shůry už během malování, případně bezprostředně po.

BaRu: Oceán Víry

 

 

Hodnota obrazu

Pakliže má být poselství obrazu vyváženo penězi, ani cenu obrazu si sama nevymýšlím. Vždy ji testuji. Vytestovanou cenu věnuji v plném rozsahu na ochranu životního prostředí, v nabídce obrazu vyčtete tuto hodnotu jako “výtěžek”. K vytestované ceně si ale připočítávám cenu rámu, materiálu a svého času v celkové hodnotě 200,- Kč (u formátu A4/B4) nebo 277,- Kč (u formátu A2/B2). Ty si nechávám pro sebe jako odměnu a pokrytí ceny materiálu.

 

Použitý materiál

Obrazy maluji na klasický kancelářský papír, protože není tolik porézní, křídy se na něm snáze roztírají a nevyniká jeho struktura, jako třeba u čtvrtek. Natož třeba u pátků 🙂 K malování využívám klasické prašné křídy a fixní sprej Koh-i-noor. Jsem s nimi moc spokojená. Obraz vždy dodávám v bílém rámu.

 

Aktuální nabídka obrazů

Níže najdete ukázky některých obrazů a nabídku těch, které jsou volné. Každý obraz je originál, žádný nekopíruji a žádný se neopakuje.

Za uplynulé roky jsem jich namalovala spoustu. Neschovávám si je a nezakládám jejich kopie, když nejsou určeny mně. Teprve několik posledních mě napadlo naskenovat, abych se o ně mohla podělit i s Vámi a prezentovat Vám jejich prostřednictvím tuto formu energetické ozdravné práce.

Z již namalovaných obrazů mohu konkrétním zájemcům poskytnout tyto:

 

Obrazy formátu A4/B4

 

BaRu: Boží Láska a Hojnost

Cena obrazu: 448,- Kč, z toho výtěžek 248,- Kč

 

BaRu: Autistům

Cena obrazu: 400,- Kč, z toho výtěžek 200,- Kč

 

BaRu: Dětem

Cena obrazu: 648,- Kč, z toho výtěžek 448,- Kč

 

BaRu: Nespoutaná … Žena

Cena obrazu: 344,- Kč, z toho výtěžek 144,- Kč

Barvy jsou zde velmi zkresleny, jedná se o fotografii.

 

BaRu: Pohlazení na dobrou noc

Cena obrazu: 322,- Kč, z toho výtěžek 122,- Kč

 

BaRu: Pozdrav Slunci

Cena obrazu: 455,- Kč, z toho výtěžek 255,- Kč
Barvy jsou zde velmi zkresleny, jedná se o fotografii.

 

 

Obrazy formátu A2/B2

BaRu: Součástí Matky Přírody

Cena obrazu: 727,- Kč, z toho výtěžek 450,- Kč
Barvy jsou zde velmi zkresleny, jedná se o fotografii.

 

Kde jsou obrazy ode mě k vidění a co jejich zakoupením podpoříte?

Originály jsou vystaveny na ZŠ Bobrovníky, kde pomáhají harmonizovat prostředí. Škola se orientuje na environmentální výchovu, proto i já věnuji výtěžek z prodeje zde vystavených obrazů na některý veřejně prospěšný záměr ochrany a trvalé udržitelnosti životního prostředí, např. v oblasti Poodří. O tom Vás budu moc ráda informovat.

 

Jak si obraz zakoupit / objednat

V případě zájmu o vybraný obraz či o obraz malovaný přímo pro Vás (či pro někoho blízkého, do vybraných prostor, pro energetickou podporu nějaké situace) mě neváhejte kontaktovat přes mejlík info@andelskaposta.cz či telefonicky: 736 249 045.

 

S láskou a úctou

BaRu

 

BaRu: Hlubina