Geomantie

Strašidlo s holí a se zvonky v ruce? Jojo, to taky někdy jsem.

Zřídka kdy se to stane … ale když už mě takhle někde ve volné krajině potkáš, něco řeším. Zpravidla stavím mosty, čistím řečiště, otevírám a zavírám brány, uvolňuji napětí, vykupuji krveprolití.

Proč? Protože Já a moje služba Zemi … tedy i tobě, to asi chápeš, že jo 🙂

Co je to vlastně GEOMANTIE?

Tak na to se radši zeptej jinde. Žádnou učebnicovou poučku nemám, neznám, já to jen žiju.

Různých definic a obsahů toho pojmu by se asi našlo hafo, ale …

… pro mě to je prostě o tom, že vnímám Zemi jako součást sebe, sebe jako součást Země, že jsem všude a ve všem, tak jako všechno je ve mně.

A z toho důvodu na mnoha úrovních vnímám, ctím, chráním a udržuji silové pole Země v té – pro mě – nejvyšší možné, mně nejvýše dostupné kvalitě.

Za klíčovou nositelku informací, obrazů a vjemů vnímám vodu. A můžu se vzteknout vždycky nad naší omezeností a hloupostí. Ale trpělivě a láskyplně vedu sebe i druhé k poznání souvislostí.

Geomantie je pro mě tedy o silové práci v terénu, ale i o práci s lidmi, o čtení informací z přírody a ze společenských / civilizačních jevů, o harmonizaci konfliktních míst a událostí  …ve prospěch úlevy a volného průchodu jemných léčivých dlouhých vln.

Nedělám žádný abrakadabra. Pracuji čistě s fyzikálními a fyzikálně měřitelnými jevy, jejichž jsem sama na určité úrovni detektorem a měřidlem.

Například?

POZOR – úsek častých dopravních nehod

… tak třeba to je cedule, která mě nenechává chladnou. Protože prostě …

Zabývali jste se v sobě někdy myšlenkou, proč na rovné přehledné silnici taková cedule je? Kolik nehod se tam nuselo stát, aby taková cedule byla? Co je třeba na pozadí toho všeho, že se tam ty nehody dějou, jakkoli bezdůvodné se to jeví? … a všimli jste si taky někdy, že už se tam třeba ve skutečnosti žádná další nehoda nestala a cedule by klidně mohla zmizet?

Haha … asi nevšimli, že? Dost možná ani nevnímáte, že takovou ceduli máte někde v dosahu … a že se práce pro sebe i pro Vás ujal geomant. No, to nevadí. Přílišné pozornosti netřeba.

… i o tom je geomantie … o práci s takovými jevy. A jejich energetickými přičinami. Tak jako o práci s příčinami … například:

 • lokální neúrody na jinak zdánlivě hojném poli, které můžou být úplně stejné jako příčiny neplodnosti mužů a žen v daném místě,
 • lokálně zvýšených výskytů téže nemoci (například v rámci vesnice či jiného územního celku, třeba i pouze jednoho hospodářství, jednoho domu, kde se něco opakuje napříč rodinami i generacemi),
 • tvojí nespavosti nebo chronické únavy v místě, kde žiješ, pracuješ a tvoříš,
 • tvých opakovaných neúspěchů v místě, kde podnikáš,
 • opakovaných krachů jinak hodně dobrých záměrů v nějakém místě, domě … to známe všichni … když se někde střídají obchody, majitelé, obyvatelé,
 • složitých rodinných / rodových / sousedských / osobních vztahů,
 • opakovaného úhynu zvířat v místě, kde žiješ, působíš a tvoříš,
 • lokálních jevů,
 • a spousty dalšího.

Pro tebe jsou použitelné tři případy mé práce:

 1. Když si dlouhodobě všímáš nějakého socio-patogenního jevu v místě, kde žiješ, působíš a tvoříš, něčím se tě dotýká a chceš mu přijít na kloub.
 2. Když se ti v místě, kde žiješ, působíš a tvoříš, opakují nějaké psycho-patogenní jevy … nemoce, neúspěchy a krachy, únava, agrese, hádky, nevysvětlitelná úmrtí lidí a zvířat.
 3. Když chceš koupit pozemek, postavit dům, rozvíjet se v nějakém místě … a zajímají tě přirozené vlivy toho místa na tebe a tvůj záměr.

V těchto případech je pro tebe zajímavá služba, kterou prezentuji tady na webíku souhrnně pod záložkou “Patogenní zóny“.

Rituály, obřady, zasvěcení

Součástí mé práce jsou zcela přirozeně i různé obřady, rituály, zasvěcení … praktiky v souladu s mým stupněm vývoje a poznání, se silami, potřebami a vůlí Země, Matky Přírody … a to se tě zpravidla moc netýká. A když jo, tak se v nějakém “okamžiku O” naše cesty setkají a ty to buď pochopíš a přijmeš … anebo ne 🙂

Příkladem toho jsou různé akce, ke kterým mi přijde někde v terénu impuls a já ho pošlu dál … zrealizuji … jestli s tvojí účastí či bez tebe, to je o tobě.

V minulosti třeba Akt uctění kultu Býka (na Kotaři), Akt vzkříšení a uctění života (na Megoňkách) … a podobně. Mají-li k tobě informace doputovat, doputují.

Jako ale … v každém případě … Geomantie je prostě živý vztah se Zemí.

Pro mě něco, co pořád objevuji, co se učím, poznávám, k čemu mám úctu, respekt, hlubokou náklonnost a hlavně … lásku. A v tom duchu tě – ze své úrovně znalostí a dovedností ráda provedu určitým stupněm poznání tvé situace.

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis