Konstelace

(aktualizováno k 1.1.2020)

Tuto techniku obrazů z podvědomí mám moc ráda. Považuji ji za silný a účinný nástroj léčení a uzdravování. Čehokoliv. Nevím sice přesně, co to samotné slovo “Konstelace” v kontextu energetické práce vystihuje, ale ať je tím myšleno cokoliv, mě to rozhodně baví. Z vlastní zkušenosti totiž vím, jak moc prospívají. Jednotlivcům i společnosti. Proto jsem do jejich studia investovala nemalé množství své osobní pozornosti i finančních prostředků. Skrze sebe samu mohu směle tvrdit: když se sebou chceš něco udělat = máš upřímné odhodlání změnit své staré vzorce, funguje to.

 

Kdy budou nejbližší konstelace:

V rámci kurzů:

 • 18.01. – 19.01. v rámci programu VIZE 2020 na Čeladné (Beskydy)
 • 25.01. – 26.01. v rámci programu VIZE 2020 v Janově nad Hřenskem (České Švýcarsko)
 • 26.02. – 01.03. v rámci programu JARODNĚNÍ 2020 v Janově nad Hřenskem (České Švýcarsko)

Jen tak pro radost a poznání:

 • 04.01. Tématické konstelace: ŽRAVOST
 • 05.01. Momentálně – nápadité konstelace: NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
 • 10.01. Tématické konstelace: NADVÁHA, OBEZITA, ODULOST
 • 16.01. Tématické konstelace: VLASY
 • 22.01. Tématické konstelace: ÚRAZY A POÚRAZOVÉ STAVY
 • 28.01. Tématické konstelace: ZUBY
 • 03.02. Tématické konstelace: VYSOKÝ/NÍZKÝ/KOLÍSAVÝ KREVNÍ TLAK, SRDEČNÍ ARYTMIE, NEDOMYKAVOST SRDEČNÍ CHLOPNĚ, AORTÁLNÍ VÝDUTĚ
 • 11.02. Tématické konstelace: CUKROVKA
 • 19.02. Tématické konstelace: OČNÍ VADY
 • 06.03. Tématické konstelace: ADHD, ASPERGER, AUTISMUS
 • 14.03. Tématické konstelace: DYSFUNKCE
 • 28.03. Tématické konstelace: ZVÍŘATA A JEJICH TÉMATA
 • 03.04. Tématické konstelace: POROD
 • 09.04. Tématické konstelace: MEZI ŽIVOTEM A SMRTÍ
 • 15.04. Tématické konstelace: MENSTRUACE
 • 21.04. Tématické konstelace: ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
 • 27.04. Tématické konstelace: CUKR
 • 05.05. Tématické konstelace: JÁTRA
 • 21.05. Tématické konstelace: LEDVINY
 • 29.05. Tématické konstelace: RAKOVINA
 • 14.06. Tématické konstelace: OSTRUHY A KOSTNÍ VÝRŮSTKY
 • 26.06. Tématické konstelace: KLENBA, PÁTEŘ, DRŽENÍ TĚLA
 • 02.07. Tématické konstelace: DNA (myšleno metabolické onemocnění, nikoli šroubovice 🙂 )
 • 08.07. Tématické konstelace: ZÁVISLOSTI
 • 14.07. Tématické konstelace: SVĚTOVÝ MÍR
 • 20.07. Tématické konstelace: ROVNOVÁHA, VODA, ČLOVĚK A PŘÍRODA

Tématické konstelace budou probíhat buďto na Čeladné, kde jsem doma (Beskydy) anebo v Janově nad Hřenskem, odkud pocházím (České Švýcarsko). Časy se různí podle toho, na jaký to zrovna vychází den (všední dny zpravidla večer, pátky odpoledne, soboty ráno, neděle odpoledne). Cena za účast bývá zpravidla 250,- Kč. Aktuální informace k nejbližším konstelacím vždy najdeš v Kalendáři.

 

 

Konstelace v mém podání

Uplatňuji:

 • Systemické konstelace (podle Martina Daniela)
 • Konstelace vnitřních osob (škola Čeňka Roseckého)
 • Konstelace zoči voči (moje vlastní technika)
 • Korálkové konstelace (moje vlastní technika)

 

 

Co jsou konstelace?

Obrazy z podvědomí.

Konstelacemi máš možnost nahlédnout (skrze figuranty) do obrazů svého podvědomí …

 • v konkrétním problému – v konkrétním tématu,
 • v konkrétní oblasti života,
 • ve vztahu ke konkrétním osobám či situacím.

Máš možnost se v tom vidět, pochopit své vzorce chování, usmířit příčinu … no a skrze pochopení, skrze usmíření celý svůj problém uzdravit.

Jestli konstelace neznáš, radši o tom nikde nic nečti a prostě přijď. To nelze vyprávět, to se musí zažít.

Já osobně, kdybych o nich četla něco dřív než jsem na ně šla, tak bych na ně nikdy nepřišla. Považovala bych je za blbost. No a ejhle – ona mě ta blbost chytla natolik (a tolikrát přesvědčila o své smysluplnosti a účinnosti), že jsem dneska jejich lektorkou.

 

 

Co ti nabízím?
A co ode mě můžeš v konstelacích čekat?

 

1) Základem konstelace je u mě diagnostika příčin

Pro rozehrávku konstelací vycházím nejraději z předchozí diagnostiky příčin skrze automatickou kresbu.
Proč? Osvědčilo se mi to.

 • Kresba má větší potenciál načíst příčinu.
 • Konstelace mají větší potenciál příčinu zharmonizovat, usmířit … a tedy uzdravovat, léčit.

Oba nástroje logicky umí obojí (najít příčinu i přičinu zharmonizovat). Ovšem jejich spojením vytáhneme to nejlepší z obou. Je to tak pro nás rychlejší, přesnější, šetří nám to čas, tobě peníze a hlavně potenciál účastníků konstelací.

Zdroj informací je pro oba nástroje stejný – tvé energetické pole, tvoje podvědomí.
Pro kresbu i pro konstelace.
Rozdíl je akorát v tom, že konstelace jsou technika skupinová, zatímco kresba je technika individuální. Konstelace vyžadují účast dalších lidí, abychom nahlédli do obrazu tvého podvědomí, zatímco v kresbě jsme jen my dva, papír a pastelky. Dojdeme stejných informací, ale sami a s předstihem. Druhé lidi (figuranty) pak už máme v konstelacích příležitost požádat jen o spolupráci při uzdravování / léčení / harmonizaci zjištěné příčiny. A to je ohleduplné a šetrné vůči všem.

Kresbu si můžeme domluvit zvlášť. Objednání na tlf. 736 249 045
O čem je diagnostika příčin z automatiké kresby a jak probíhá, se dočteš zde.

Diagnostikou příčin skrze automatickou kresbu nemusíš projít. Můžu tě provést konstelací napřímo a udělám to ráda, za trojnásobek výchozí ceny.

 

2) Moje vlastní techniky pro rozehrání a vedení konstelací

Při konstelacích využívám poznatky ze systemických konstelací a z terapie pravdou (škola Martina Daniela), z konstelací vnitřních osob (škola Čeňka Roseckého) a na základě těchto poznatků někdy uplatňuji i své vlastní techniky, které jsem pojmenovala korálkové konstelace a konstelace zoči voči.

 • Při korálkových konstelacích se zaměřuji na práci s nadřazenou příčinou celé série témat.
 • Při konstelacích z oči v oči zapojuji přímé rodinné účastníky do vzájemné konfrontace.

— Konstelace zoči voči

Skloubit osobní zkušenosti a poznatky, učení Čeňka Roseckého a inspirace od Martina Daniela – to mi obrovsky sedlo pro mou vlastní techniku vedení konstelací, kterou jsem pojmenovala konstelace zoči voči.

Při konstelaci zoči voči jdeme do přímé konfrontace mezi rodinnými účastníky či osobami blízkými. Nebojím se toho. Přestože se mezi tradičními lektory nesetkávám s pochopením. Funguje to a má to obrovský potenciál. Říct si skrze konstelace pravdu z očí do očí a přitom díky figurantům pochopit pozadí vzájemných pohnutek, to má grády. Ta obrovská hloubka spočívá v nalezení vzájemné úcty, tolerance a respektu … a to vše “online”. V přímém přenosu. Mezi mámou a synem, ženou a mužem, mezi kolegy v práci, sourozenci, přáteli … je to prostě super. Miluji to.

 

— Korálkové konstelace

Jako účastnici konstelací (tj. když si já stavím konstelaci u jiného lektora nebo se účastním konstelací u jiného lektora) mě neskutečně rozčiluje, když si musím vybrat jenom jedno téma k řešení, přestože jich mám milion a navzájem se všechna prolínají.

Přístup jedna konstelace – jedno téma je rozhodně velmi účinný a má své opodstatnění, ale já jsem netrpělivý “Anděl panker” (jak mi dali přezdívku kolegové ve výcviku), tak mi to někdy přijde zbytečně zdlouhavé. A stojí to zbytečně moc peněz za jednu konstelaci, za druhou konstelaci, za třetí konstelaci – když se třeba dají postavit všechny v jednom.

Motivována svou vlastní netrpělivostí a neochotou vydávat se z peněz, jsem vyvinula vlastní techniku rozehrávky konstelací a pojmenovala jsem ji “korálkové konstelace”. Více o nich můžeš vyčíst zde.

 

 

3) Individuální konstelace

Protože klasické konstelace jsou skupinové, a tomu je ne každý nakloněn, vedu i soukromé konstelace. Tedy konstelace pouze pro tebe. Za účasti tvojí, mojí, Máji a asistenta/asistentky (to bývá zpravidla Tom, případně JaGa, Kačka … viz záložka “Můj tým“).

PROČ INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE?
Individuální konstelace jsou ideální pro ty, kdo si své věci chtějí řešit intenzivně a jen sami za sebe, nikoli ve skupině. Ať už z jakéhokoli důvodu (ostych, potřeba soukromí, citlivá témata, omezený čas, atd.). Dostaneš plnou pozornost – jen pro sebe. 5-6 hodin práce v konstelaci, 2-3 hodiny práce před konstelací. Půjdeme tedy hodně do hloubky tvých témat. Je to po čertech silné a transformační, protože jsi v tom jen Ty. Nikdo jiný.

NEJSME PADAVKY A BAVÍ NÁS TO !
S individuálními konstelacemi máme s Tomem dobré zkušenosti, silné prožitky a hodně kvalitní výstupy. Přijeli kvůli tomu za námi lidičky třeba i z Mallorcy nebo Irska. A na to jsme po právu pyšní. Děláme to od srdce a se zájmem. A protože nás to baví. Takže jestli chceš, pojď do toho. Máš na co se těšit. A my též 🙂 Vždycky je to o vzájemnosti.

CO SOUKROMÁ KONSTELACE OBNÁŠÍ:

Základní cena individuální konstelace je 2.431,- Kč a zahrnuje:

 • diagnostiku z automatické kresby,
 • konstelace podle výstupů z diagnostiky (máme k dispozici 5-6 hodin práce, to jsou zpravidla 2-3 na sebe navazující konstelace ve tvém tématu),
 • můj a Tomášův čas jen pro tebe (2,5 hodiny diagnostika se mnou před konstelací, 6 hodin já při konstelacích, 6 hodin Tom při konstelacích … tedy skoro 15 osobo-hodin jen pro tebe),
 • společnou snídani na zámečku, abychom se před konstelacemi sladili, vydýchal/a jsi se z cesty, vypovídal/a zážitky atd.,
 • drobné občerstvení během dne.

KOLIK NÁS VE TVÉ KONSTELACI BUDE:
Ty, Já, případně Mája.
Mája je moje rotvajlerka, která se konstelací ráda účastní. Často do konstelací přináší klíčové informace. Jestli se bojíš psů, podíváme se nejprve na tento tvůj strach, protože ji kvůli tvému strachu nemůžu a ani nechci od jejího poslání odstavit. Budeš to mít jako bonus.

1-2 pomocníci navíc …
Pokud by z diagnostiky vyplynula potřeba více účastníků (to se děje třeba u rodových témat, nebo nějakých hlubokých karmických věcí), pak se základní cena konstelace navýší o 650,- Kč za každou přizvanou osobu, maximálně však 2 osoby navíc. O tom se předem domluvíme. Můžeš si ale přivést také někoho svého. Ať už z přátel anebo z rodiny. V takovém případě neplatíš 650,- Kč za osobu navíc, ale jen 250,- za snídani a obohacení tvého blízkého o prožitek něčeho vlastního ve tvé konstelaci.

 

 

4) Mája

Mája je moje rotvajlerka, která se konstelací ráda a sama od sebe účastní. Často do konstelací přináší klíčové informace. Jestli se bojíš psů, podíváme se nejprve na tento tvůj strach, protože ji kvůli tvému strachu nemůžu a ani nechci od jejího poslání odstavit. Budeš to mít jako bonus.

 

 

5) Konstelace se zvířaty a pro zvířata

Němé tváře nejsou tak němé, to jen my jim zpravidla moc nerozumíme.

Takže ANO. Velmi se mi v konstelacích osvědčili psi. Jako pomocníci a nositelé informací.

Mája je jasná. Ta je zvyklá, baví ji to, sama od sebe se konstelací začala účastnit, je to přes devět let moje parťačka, umím skrze ní hodně vyčíst … a ona ze mě.

Zkušenost mám ale i se psy klientů. Taky pecka. Hodně přínosné, když jsou v konstelaci klienta. Musí se ale snést s Májou, jinak je nepřijatelné, aby nám svojí vzájemnou interakcí psi konstelaci rušili. Přednost má samozřejmě vždycky Mája.

Takže ANO. Velmi ráda vás provedu konstelací pro vašeho zvířecího kamaráda. Ať už jde o zvíře domácí nebo hospodářské. Všichni máme svoji osobnost, svoje city, svoje potřeby. A pro vzájemný soulad je dobře je znát. Konstelace jsou super překladač. Nemají totiž jazykovou bariéru.

 

 

Kolik u mě konstelace stojí:

 

Skupinové konstelace

Není-li stanoveno jinak (což bývá třeba u konstelací, které vyhlašuji k nějakému konkrétnímu tématu /tématické konstelace/ nebo k nějaké konkrétní příležitosti), pak platí:

 • Cena tvojí konstelace podle diagnostiky je 345,- Kč.
 • Cena tvojí konstelace bez diagnostiky je 543,- Kč.
 • Účast v konstelacích (bez vlastní konstelace) je za 250,- Kč.

Pokud při skupinových konstelacích otevřeme i nějaké moje téma, cena tvojí konstelace se snižuje na 250,- Kč.

Pokud mám při konstelacích asistenta, kterého za asistenta označím a ty ho využiješ, pak je na tobě, aby ses mu odměnil/a. Forma odměny je na vás dvou.

Soukromé konstelace

Základní cena individuální konstelace je 2.431,- Kč.

Základní cena se po domluvě navyšuje o 650,- Kč za každou mnou přizvanou osobu k asistenci navíc, případně o 250,- za tvého asistenta. Maximálně však 2 osoby.

 

 

 

 

Objednání:

tel.: 736 249 045

 

Děkuji za tvůj zájem a těším se 🙂

 

 

Můj osobní příběh s konstelacemi …

Rok 2012/2014. Někdy tehdy. Já z hlediska lékařského nepochopitelně a neuzdravitelně nemocná. Chodím na konstelace k Lence Hanzalové do Děčína. Lenka povídá: Tady jsme spolu narazily na nějaký strop. Přijď na konstelace, tam zjistíme víc. Já na to: Dobře. A kdy? Následovalo objednání.

Vůbec jsem se Lenky nezeptala, na co že to mám vlastně přijít. Myslela jsem si, že je to nějaká jiná z jejích terapeutických aktivit a že se v určeném čase dostavím tak jako vždycky – do poradny. Což se také stalo. Akorát nás tam bylo víc a já žasla, že jde o skupinovou aktivitu. Očividně jsem tam byla jediná nezkušená, tak pro mě Lenka připomněla pravidla hry. A jelo se. První konstelaci jsem jen pozorovala a nevěřila vlastním očím, co se děje. Chvilku jsem si i myslela, že se snad seberu a odejdu. V duchu jsem si spýlala, že jsem se na to nepřipravila nějakými informacemi. A že své terapeutce tak bezmyšlenkovitě věřím. Protože vědět to dřív, tak bych na to snad ani nepřišla.

No, vydržela jsem. A otevřeli jsme moje zdravotní téma. Jaké následovala překvapení, když jsem pochopila, že to ti lidi nehrajou, ale že jim všem opravdu něco přichází. Vždyť jsme se přeci vůbec neznali. Netušili mé rodinné pozadí. A přesto všechno dokonale sedělo. Grimasy, gesta, slovní obraty, komplexní obrazy lidí okolo mě. Mě samotnou nevyjímaje. Prostě všechno. Dobrali jsme se nějakého závěru a já začala chápat, proč jsem nemocná. A co s tím, abych nebyla.

Po konstelaci – světe div se – se mi v životě daly věci do pohybu takovým způsobem, že jsem se začala celkem rychle uzdravovat. Začala jsem tedy k Lence docházet kromě kineziologie i na konstelace. Nebyla jsem na nich mnohokrát. Ale pokaždé jsem odešla s tak zásadními informacemi pro život, že jsem – troufám si říct – přežila samu sebe.

Pak jsem se od konstelací na nějakou dobu vzdálila.

Znovu se mi vrátily do života až s Martinem Danielem z Prahy, a to skrze účast na semináři “Uzdravení vlastní sexuality”. To už jsem bydlela s JaGou v Havířově a začala chápat a žít svůj život více žensky.Uvolnily se věci, které daly do pohybu nový velký sled událostí mého žensky pojatého života, včetně příležitosti absolvovat lektorský kurz konstelací u Čeňka Roseckého.

Samozřejmě, že každý lektorský kurz absolvuje člověk v první řadě pro sebe. Jakkoli samaritánsky se ta potřeba tváří. Nejinak tomu bylo i v mém případě. Motivoval mě sice pocit, že bych se této technice měla věnovat víc a s její pomocí otevírat oči i lidičkám ve svém okolí, když mě osobně vytáhla z marastu. Nicméně jsem ve skutečnosti potřebovala absolvovat lektorský výcvik hlavně pro sebe – abych si v nahuštěné formě a pod drobnohledem usmířila svá životní témata a přestala si věšet bulíky na nos.

Své lektorování v konstelacích vnímám jako milý bonus a nadstavbu toho všeho, čím jsem prošla. Baví mě překrčovat limity sebe sama, baví mě každý nový příběh, který se v konstelaci odehárává, baví mě učit se skrze témata druhých (bo jsou samozřejmě i tématy mými), baví mě uvědomovat si to a nenastavovat druhým své vlastní limity. Baví mě to, protože je to hravé, přitom ale hooooodně silné a zodpovědné. A pomáhá to. Osobně mnohokráte odzkoušeno.

Jít cestou obrácenou – nejprve si o konstelacích něco zjistit a pak rozumem posuzovat, jestli mi to něco může dát nebo ne, o toto všechno bych se ochudila. Rozum by mi totiž řekl: ne. Jaké štěstí, že tehdy u Lenky zaspal 🙂 🙂 🙂

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis