Konstelace

 

Tuto techniku obrazů z podvědomí mám moc ráda. Považuji ji za silný a účinný nástroj léčení a uzdravování.

Uplatňuji:

 • Systemické konstelace (podle Martina Daniela)
 • Konstelace vnitřních osob (škola Čeňka Roseckého)
 • Konstelace zoči voči (moje vlastní technika)
 • Korálkové konstelace (moje vlastní technika)

 

 

Co jsou konstelace?

Obrazy z podvědomí.

Konstelacemi máš možnost nahlédnout (skrze figuranty) do obrazů svého podvědomí …

 • v konkrétním problému – v konkrétním tématu,
 • v konkrétní oblasti života,
 • ve vztahu ke konkrétním osobám či situacím.

Máš možnost se v tom vidět, pochopit své vzorce chování, usmířit příčinu … no a skrze pochopení, skrze usmíření celý svůj problém uzdravit.

Jestli konstelace neznáš, radši o tom nikde nic nečti a prostě přijď. To nelze vyprávět, to se musí zažít.

Já osobně, kdybych o nich četla něco dřív než jsem na ně šla, tak bych na ně nikdy nepřišla. Považovala bych je za blbost. No a ejhle – ona mě ta blbost chytla natolik (a tolikrát přesvědčila o své smysluplnosti a účinnosti), že jsem dneska jejich lektorkou.

 

Co ti nabízím?
A co ode mě můžeš v konstelacích čekat?

 

1) Základem konstelace je u mě diagnostika příčin

Pro rozehrávku konstelací vycházím nejraději z předchozí diagnostiky příčin skrze automatickou kresbu.
Proč? Osvědčilo se mi to.

 • Kresba má větší potenciál načíst příčinu.
 • Konstelace mají větší potenciál příčinu zharmonizovat, usmířit … a tedy uzdravovat, léčit.

Oba nástroje logicky umí obojí (najít příčinu i přičinu zharmonizovat). Ovšem jejich spojením vytáhneme to nejlepší z obou. Je to tak pro nás rychlejší, přesnější, šetří nám to čas, tobě peníze a hlavně potenciál účastníků konstelací.

Zdroj informací je pro oba nástroje stejný – tvé energetické pole, tvoje podvědomí.
Pro kresbu i pro konstelace.
Rozdíl je akorát v tom, že konstelace jsou technika skupinová, zatímco kresba je technika individuální. Konstelace vyžadují účast dalších lidí, abychom nahlédli do obrazu tvého podvědomí, zatímco v kresbě jsme jen my dva, papír a pastelky. Dojdeme stejných informací, ale sami a s předstihem. Druhé lidi (figuranty) pak už máme v konstelacích příležitost požádat jen o spolupráci při uzdravování / léčení / harmonizaci zjištěné příčiny. A to je ohleduplné a šetrné vůči všem.

Kresbu si můžeme domluvit zvlášť. Objednání na tlf. 736 249 045
O čem je diagnostika příčin z automatiké kresby a jak probíhá, se dočteš zde.

Diagnostikou příčin skrze automatickou kresbu nemusíš projít. Můžu tě provést konstelací napřímo a udělám to ráda, za trojnásobek výchozí ceny.

 

2) Moje vlastní techniky pro rozehrání a vedení konstelací

Při konstelacích využívám poznatky ze systemických konstelací a z terapie pravdou (škola Martina Daniela), z konstelací vnitřních osob (škola Čeňka Roseckého) a na základě těchto poznatků někdy uplatňuji i své vlastní techniky, které jsem pojmenovala korálkové konstelace a konstelace zoči voči.

 • Při korálkových konstelacích se zaměřuji na práci s nadřazenou příčinou celé série témat.
 • Při konstelacích z oči v oči zapojuji přímé rodinné účastníky do vzájemné konfrontace.

Konstelace zoči voči

Skloubit osobní zkušenosti a poznatky, učení Čeňka Roseckého a inspirace od Martina Daniela – to mi obrovsky sedlo pro mou vlastní techniku vedení konstelací, kterou jsem pojmenovala konstelace zoči voči.

Při konstelaci zoči voči jdeme do přímé konfrontace mezi rodinnými účastníky či osobami blízkými. Nebojím se toho. Přestože se mezi tradičními lektory nesetkávám s pochopením. Funguje to a má to obrovský potenciál. Říct si skrze konstelace pravdu z očí do očí a přitom díky figurantům pochopit pozadí vzájemných pohnutek, to má grády. Ta obrovská hloubka spočívá v nalezení vzájemné úcty, tolerance a respektu … a to vše “online”. V přímém přenosu. Mezi mámou a synem, ženou a mužem, mezi kolegy v práci, sourozenci, přáteli … je to prostě super. Miluji to.

 

Korálkové konstelace

Jako účastnici konstelací (tj. když si já stavím konstelaci u jiného lektora nebo se účastním konstelací u jiného lektora) mě neskutečně rozčiluje, když si musím vybrat jenom jedno téma k řešení, přestože jich mám milion a navzájem se všechna prolínají.

Přístup jedna konstelace – jedno téma je rozhodně velmi účinný a má své opodstatnění, ale já jsem netrpělivý “Anděl panker” (jak mi dali přezdívku kolegové ve výcviku), tak mi to někdy přijde zbytečně zdlouhavé. A stojí to zbytečně moc peněz za jednu konstelaci, za druhou konstelaci, za třetí konstelaci – když se třeba dají postavit všechny v jednom.

Motivována svou vlastní netrpělivostí a neochotou vydávat se z peněz, jsem vyvinula vlastní techniku rozehrávky konstelací a pojmenovala jsem ji “korálkové konstelace”. Více o nich můžeš vyčíst zde.

 

 

3) Individuální konstelace

Protože klasické konstelace jsou skupinové, a tomu je ne každý nakloněn, vedu i soukromé konstelace. Tedy konstelace pouze pro tebe. Za účasti tvojí, mojí, Máji a asistenta/asistentky (to bývá zpravidla Tom, případně JaGa, Kačka … viz záložka “Můj tým“).

PROČ INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE?
Individuální konstelace jsou ideální pro ty, kdo si své věci chtějí řešit intenzivně a jen sami za sebe, nikoli ve skupině. Ať už z jakéhokoli důvodu (ostych, potřeba soukromí, citlivá témata, omezený čas, atd.). Dostaneš plnou pozornost – jen pro sebe. 5-6 hodin práce v konstelaci, 2-3 hodiny práce před konstelací. Půjdeme tedy hodně do hloubky tvých témat. Je to po čertech silné a transformační, protože jsi v tom jen Ty. Nikdo jiný.

NEJSME PADAVKY A BAVÍ NÁS TO !
S individuálními konstelacemi máme s Tomem dobré zkušenosti, silné prožitky a hodně kvalitní výstupy. Přijeli kvůli tomu za námi lidičky třeba i z Mallorcy nebo Irska. A na to jsme po právu pyšní. Děláme to od srdce a se zájmem. A protože nás to baví. Takže jestli chceš, pojď do toho. Máš na co se těšit. A my též 🙂 Vždycky je to o vzájemnosti.

CO SOUKROMÁ KONSTELACE OBNÁŠÍ:

Základní cena individuální konstelace je 2.431,- Kč a zahrnuje:

 • diagnostiku z automatické kresby,
 • konstelace podle výstupů z diagnostiky (máme k dispozici 5-6 hodin práce, to jsou zpravidla 2-3 na sebe navazující konstelace ve tvém tématu),
 • můj a Tomášův čas jen pro tebe (2,5 hodiny diagnostika se mnou před konstelací, 6 hodin já při konstelacích, 6 hodin Tom při konstelacích … tedy skoro 15 osobo-hodin jen pro tebe),
 • společnou snídani na zámečku, abychom se před konstelacemi sladili, vydýchal/a jsi se z cesty, vypovídal/a zážitky atd.,
 • drobné občerstvení během dne.

KOLIK NÁS VE TVÉ KONSTELACI BUDE:
Ty, Já, můj parťák Tom, případně Mája.
Mája je moje rotvajlerka, která se konstelací ráda účastní. Často do konstelací přináší klíčové informace. Jestli se bojíš psů, podíváme se nejprve na tento tvůj strach, protože ji kvůli tvému strachu nemůžu a ani nechci od jejího poslání odstavit. Budeš to mít jako bonus.

1-2 pomocníci navíc …
Pokud by z diagnostiky vyplynula potřeba více účastníků (to se děje třeba u rodových témat, nebo nějakých hlubokých karmických věcí), pak se základní cena konstelace navýší o 650,- Kč za každou přizvanou osobu, maximálně však 2 osoby navíc. O tom se předem domluvíme. Můžeš si ale přivést také někoho svého. Ať už z přátel anebo z rodiny. V takovém případě neplatíš 650,- Kč za osobu navíc, ale jen 250,- za snídani a obohacení tvého blízkého o prožitek něčeho vlastního ve tvé konstelaci.

 

4) Mája

Mája je moje rotvajlerka, která se konstelací ráda účastní. Často do konstelací přináší klíčové informace. Jestli se bojíš psů, podíváme se nejprve na tento tvůj strach, protože ji kvůli tvému strachu nemůžu a ani nechci od jejího poslání odstavit. Budeš to mít jako bonus.

 

5) Konstelace se zvířaty a pro zvířata

Němé tváře nejsou tak němé, to jen my jim zpravidla moc nerozumíme.

Takže ANO. Velmi se mi v konstelacích osvědčili psi. Jako pomocníci a nositelé informací.

Mája je jasná. Ta je zvyklá, baví ji to, sama od sebe se konstelací začala účastnit, je to přes devět let moje parťačka, umím skrze ní hodně vyčíst … a ona ze mě.

Zkušenost mám ale i se psy klientů. Taky pecka. Hodně přínosné, když jsou v konstelaci klienta. Musí se ale snést s Májou, jinak je nepřijatelné, aby nám svojí vzájemnou interakcí psi konstelaci rušili. Přednost má samozřejmě vždycky Mája.

Takže ANO. Velmi ráda vás provedu konstelací pro vašeho zvířecího kamaráda. Ať už jde o zvíře domácí nebo hospodářské. Všichni máme svoji osobnost, svoje city, svoje potřeby. A pro vzájemný soulad je dobře je znát. Konstelace jsou super překladač. Nemají totiž jazykovou bariéru.

 

Kolik u mě konstelace stojí:

 

Skupinové konstelace

Cena konstelace podle diagnostiky je 543,- Kč.

Cena konstelace bez diagnostiky je 1.543,- Kč.

Pokud při skupinových konstelacích otevřeme i nějaké moje téma, cena tvojí konstelace se snižuje z 543,- Kč na 345,- Kč.

Pokud mám při konstelacích asistenta, kterého za asistenta označím a ty ho využiješ, pak je na tobě, aby ses mu odměnil/a. Forma odměny je na vás dvou.

Účast v konstelacích (bez vlastní konstelace) je za 250,- Kč.

Soukromé konstelace

Základní cena individuální konstelace je 2.431,- Kč.

Základní cena se po domluvě navyšuje o 650,- Kč za každou mnou přizvanou osobu k asistenci navíc, případně o 250,- za tvého asistenta. Maximálně však 2 osoby.

 

 

 

Objednání:

tel.: 736 249 045

 

Děkuji za tvůj zájem a těším se 🙂

 

Můj osobní příběh s konstelacemi …

Ráda popíšu, jakmile budu mít elán 🙂

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis