Korálkové konstelace – jak jsem je objevila a o čem jsou

Čím víc poznávám konstelace, tím větší potenciál v nich cítím. Rozhodla jsem se proto posunout jejich současný standard na vyšší úroveň. Svou techniku jsem nazvala korálkové konstelace.

S láskou a úctou napsala BaRu-Aru

 

Čím jsou korálkové konstelace jiné

V klasických konstelacích musíš lektorovi pojmenovat jen jeden problém / jedno téma / jednu životní situaci … abyste spolu našli a uzdravili příčinu. Ty máš sice celou sérii problémů, kde všechno souvisí se vším a ty nevíš, co upřednostnit … ale to si holt musíš nechat na příště. Jedna konstelace, jedno téma. A to mě už nebaví. Jednak to stojí hafo času a taky peněz a druhak jsou výsledky povrchní. Pro mě teda. Už mi zkrátka klasické konstelace nestačí.

Dostala jsem se skrze ně dokonce do stadia, že už mi cesta sebepoznání začala lézt krkem. Možná právě proto mi do života přišly korálkové konstelace. Zrovna ve chvíli, kdy jsem si řekla, že už se na celou cestu sebepoznání a osobního rozvoje vykašlu. Ale asi mám pokračovat, když mi do rukou přišel takhle zajímavý a intenzivní nástroj.

Korálkové konstelace jdou totiž o úroveň výš. Jsou o hledání a uzdravení nadřazené příčiny celé série životních situací / problémů / potíží / příznaků.

Jsou pro ty, kdo se nebojí opustit svoji komfortní zónu a posunout své limity.

 

Jak jsem korálkové konstelace objevila

Korálkovou metodu jsem objevila, když jsme s přáteli stavěli konstelace na téma: Už se nechci trestat za to, že se mám dobře. Kdybys v následujícím textu trochu plaval/a, doporučuji ti, přečíst si související článek, na který vede odkaz. Docela se to prolíná.

Netušili jsme, jak hluboké takové téma je a co všechno obsahuje. Klasickým konstelačním přístupem nás tedy toto téma zahltilo a čtyři konstelace jsme stavěli dva dny.

Úplně na konci, při mé vlastní konstelaci, jsme se dokonce dostali do zcela slepé uličky a konstelaci jsme museli stopnout, přerušit a rozběhnout znovu. Jinak. Korálkově. Ukázalo se totiž tolik příčin najednou a tedy tolik potenciálních témat k řešení, že jsme v daném počtu lidí neměli šanci konstelaci tradičním způsobem smysluplně rozhýbat.

 

Slzy jako korále

Zahltila mě má vlastní konstelace. Následkem přehlcení nastala emoční bouře. Seděla jsem ve své konstelaci a brečela a brečela a chrlila ze sebe, že to není možné přeci, aby byl jeden mladý člověk zahlcen ve svém životě tolika traumaty, že mu nefunguje toto a toto a toto, protože toto a toto a toto a že když s tím chci konstruktivně něco udělat tak vyvstane toto a toto a toto a stojí mě to zhruba 50.000,- Kč ročně za různé kurzy a terapie, abych vůbec došla vyzdravení svých témat a hlavně svého těla a mohla nějak smysluplně žít. A že už mě to nebaví a nechci už se tomu věnovat, protože jsem unavená a nemocná a chci mít klid. A v tom klidu se chci mít dobře.

Bylo jasné, že z pozice sebelítosti se nikam nepohneme. A že jestli chci k něčemu dojít, musím změnit úhel pohledu.

Popsala jsem tedy přátelům svůj pocit, že jedno téma poznání mi otevírá druhé, aniž by to vedlo k nějakému konci. Že mi každé to téma připadá jako nějaký korálek, který se plantá na konci své vlastní nitě a já pořád jen navlékám nové a nové a nové samostatné nitě s jedním korálkem, namísto toho, abych je propojila a vytvořila z nich nějaký hezký náhrdelník, který mi bude ozdobou a připomínkou dosud získaných poznání a zkušeností. Indiánskou trofejí.

 

Cesta k náhrdelníku

Náhrdelník. Indiánská trofej. Zkušenosti.

Poprvé jsem si na své vlastní cestě uvědomila, že se na svůj život musím dívat z větší perspektivy. Že musím vzhlédnout a zaměřit pozornost k nadřazené příčině svých problémů. K nějakému spojovacímu článku. Ke sponce svého trofejního korálkového náhrdelníku.

Spiklenecky jsme se na sebe podívali, protože bylo jasno. Definujeme korálky a jdeme hledat sponku. Přestala jsem brečet. Na cestě se objevilo dobrodružství a mě to zase začalo bavit.

 

Jedna niť pro všechny

Korálky jsme neměli, tak jsme využili karty. Poskládala jsem z nich symbolický náhrdelník, kde každá karta zastupovala nějaké moje téma (nějaký můj problém, korálek). Nad ně jsem umístila klíčovou kartu jako symboliku oné sponky, která je spojovacím článkem celého náhrdelníku.

Stejnou funkci by mohly sehrát třeba kameny nebo nějaké jiné předměty. Ale karty se nám osvědčily perfektně. Mluví skrze témata.

Vtipné bylo, že za korálky mi posloužily karty, respektive témata z karet, se kterými jsme po celou dobu konstelací pracovali jako skupina. Přestože karty jsme si vytáhli každý zvlášť, všechny měly v orákulu jeden společný podtext. Zacílit. Nasměrovat se. Jít za svým cílem. Najít svůj směr. Podprahově tedy právě toto téma bylo společnou nití všech korálků. Ještě je ale sepnout, aby byl náhrdelník komplet.

 

Navlečené korálky sepneme

Ve sponce jsem vnímala to, co se mám naučit … co mám pochopit, abych se v životě mohla posunout dál. Abych sama sobě přestala podřezávat větev. Abych přijala ten fakt, že se můžu mít ve svém životě dobře a nemusím se za to trestat. Sponka tedy symbolizovala jednu společnou příčinu a zároveň řešení všech mých současných strastí.

Skrze karty se mi odtajnilo, že nemám v životě jednoznačný směr. Proč ale? Proč neumím zacílit ke své vizi? Co mi v tom brání. Co u sebe potřebuji vyzdravit? Co je tou sponkou?

Energie uzdravení mi krásně načetla a zprostředkovala Kačka, kterou jsem si do této role (ke sponce) vybrala. Bylo to hodně nečekané, hodně silné a také hodně důležité poznat, co se za tím vším, za těmi všemi mými zdravotními i emočními útrapami, za těmi všemi korálky, a hlavně – za tou neschopností zacílit, skrývá.

 

Čím více korálků, tím větší bohatství

Teprve když jsme našly sponu, pustilo nás konstelační pole dál. K energii poznání „Mám se dobře“. Tu mi symbolizoval Tom.

Bylo neskutečně poučné, že k Tomovi, tedy ke stavu „Mám se dobře“, jsem mohla přijít teprve tehdy, když jsem si celý svůj korálkový náhrdelník i se sponkou sesbírala (opravdu jsem ze země sbírala jednu kartu po druhé), vědomě zopakovala všechno, co jsem se ze svých útrap naučila a s pokorou je označila za své obrovské duchovní bohatství, získané pro nejvyšší dobro sebe sama i svých bližních.

Uffff. Jak jsem tak držela ten balíček v ruce … řeknu ti … trofej velikosti bizona. Ne, mamuta. Kosatky. … prostě veliká 🙂 🙂 🙂

 

Tjamtadadá, tjamtadadá, mám to za sebou !

A ty?

Na korálkové konstelace asi není zralý úplně každý. Měli jsme s tím co dělat … a jakože jsme už ostřílení hráči. Těžko říct, proč.

Člověk na to asi musí být vnitřně připravený … že už chce překročit nějaký svůj práh, svůj stín, svou komfortní zónu … nazývejme to jakkoli. My jsme na to připraveni nebyli. Jen jsme si na to sami před sebou hráli (že připraveni jsme) a nečekali jsme, že na nás ta vlastní faleš praskne. Semlelo nás to pěkně. Ale vydrželi jsme a pochopili, že to stálo za to.

Takže jestli si myslíš, že připraven/a jsi, pojď to zkusit. Jsme ti k dispozici. Pro trénink i pro bitvu.

 

Zkusíš to?

První dva termíny jsou 4.6. a 26.6. od 16:00 do 21:00 v Havířově. Počet účastníků je u obou termínů omezen na 4 + já, Tomáš a Mája. Z toho důvodu také přijímáme jen odhodlané přihlášky, tj. se zaplacenou zálohou. Cena za účast je 987,- Kč za osobu. Dvojici nebo ucelené skupině kamarádů cenu rádi snížíme na 789,- Kč za osobu. Nevratná záloha je 500,- Kč za osobu.

Lektoři:

BaRu-Aru s pomocí Tomáše Kadlece.

Přihlášky:

 

Říká se, že po bitvě je každý generál. Takže neboj se, to dáš 🙂

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru