Mandaly 12.7. – téma: Odpuštění

Ve středu 12.7.2017 si budeme v ostravské Setkávárně opět malovat mandaly. Tentokrát už z nového cyklu, nazvaného „Schopnost – Dovednost – Umění“. Jako první nás čeká schopnost – dovednost – umění ODPOUŠTĚT. Proto zvu srdečně všechny, kdo od sebe potřebují něco pustit … a zatím jim to moc nejde … nebo si chtějí prostě jen odpočinout. Čili pustit od sebe pryč nějaké napětí 🙂


Význam slova ODPUSTIT – ODPOUŠTĚT

Velice dobrá děčínská terapeutka a lektorka kineziologie Lenka Hanzalová se mě kdysi zeptala: „A rozumíš ty vůbec významu toho slova? Co znamená ODPUSTIT?“ A řekla mi něco, co mé poznání velice obohatilo. Totiž, že základem toho slova je sloveso „PUSTIT“ (něco, někoho, nějakou událost či situaci), podpořeno předponou „OD“, tedy od sebe pryč. Takže když si to přeložíme celou větou, znamená slovo ODPUSTIT vlastně Pustit něco nebo někoho od sebe pryč. Lidi, události, zážitky, vzpomínky, bolesti, starosti, zlosti, staré křivdy, falešné dojmy, tísnivé pocity, všemožné syndromy, strachy, prožitá ublížení (sobě, někomu, od někoho), nezpracovaná úmrtí svých blízkých … prostě všechno, co je potřeba přijmout a následně pustit pryč, aby nás to už nestrašilo.


Odpuštění druhým, odpuštění sobě

Odpustit ovšem mnohdy potřebujeme nejen situace prožité ve vazbě na někoho jiného, ale také situace, které jsme si sami způsobili. Odpuštění sobě je často velmi opomíjená a přitom klíčová záležitost na cestě sebepoznání a osobního rozvoje. Takže s chutí do toho a půl je hotovo, jak se říká 🙂


Mandaly bez opisování 🙂

Oproti jiným tématům budeme tentokrát malovat trochu netradičně. Nebudeme mít všichni společnou šablonu jedné mandaly. Využijeme vzory všeho možného druhu a původu, abyste si sami vybrali, kam se vydáte …

 

Organizační informace

Kdy si malujeme: 12.7.2017 od 16:00

Kde si malujeme: Setkávárna ve Stodolní ulici v Ostravě (Stodolní 1785/31, Moravská Ostrava)

Kolik to stojí: 300,- Kč za osobu … zahrnuje mandalku, barvičky, výklad z mandaly

Rezervace místa: Počet účastníků je v zájmu zachování kvality společné práce omezen na 10, proto si své místečko raději rezervujte. Můžete smskou nebo mejlíkem … obojí najdete v záložce Kontakt.

Co vzít s sebou: kdo chce či potřebuje, může si přinést vlastní malovátka. Jinak jsou k dispozici pastelky, fixy, voskovky, progresa … co je komu milé. Určitě se hodí vlastní svačina, jinak základní drobné občerstvení je v Setkávárně k dispozici (čajík, kafíčko, sem tam nějaká sušenka). Za čajík a kafíčko spoříme Setkávárně do kasičky. A když budete chtít přinést něco, o co se s ostatními rádi podělíte, určitě to taky přispěje k milé atmosféře 🙂

Průběh malování a výkladu mandaly: Povídáme si, malujeme si, pak společně sdílíme.

V úvodu malování si nastíníme téma, řekneme si jeho význam pro život každého z nás, pak se ztišíme a každý za sebe malujeme. Necháme pracovat své podvědomí, které vyplaví každému z nás přesně tolik, kolik v daný okamžik potřebujeme (jsme připraveni) znát, abychom svou situaci pochopili, přijali a uvědomili si, jak s ní dál smysluplně pracovat. Poté společně sdílíme a pojmenováváme si, kde je „zakopaný pes“. Skupinové sdílení má v tomto procesu obrovský význam. Každý účastník Vám dá vhled do situace podle toho, co jemu Vaše mandalka zrcadlí. Zprostředkuje Vám tím cenné informace a přitom si sám uvědomí věci, které mají význam pro něho osobně. Totéž platí o Vás směrem k ostatním. Moje role je v procesu „pouze“ průvodcovská. Provádím Vás procesem, usměrňuji výklad a ve spolupráci s Vámi rekapituluji, abyste si odnesli to, pro co jste si přišli. Tedy kvalitní informace pro Váš další osobní rozvoj 😉

Jak to funguje:

Mandaly používám jako projektivně-terapeutický nástroj. Vnímám je jako cenné hravé pomocnice pro odhalení a pozvolné rozpouštění bloků či vzorců, které jsme si během života vytvořili.

Bloky a vzorce se utváří z našich životních zkušeností a postupně programují naše chování – vymezují naše role v životních situacích a ve vztazích, ve kterých se ocitáme. Zpočátku nám slouží jako určitá obrana před tím, aby se daná situace opakovala. Poté ale ustupují do podvědomí a stávají se z nich podvědomá pravidla, naše vnitřní „zákony“, které si už potom ani neuvědomujeme a přitom se jimi podvědomě pořád řídíme. A to i tehdy, kdy už jsou nám k neprospěchu a omezují nás v dalším rozvoji. A to, že nás omezují, poznáme snadno – opakují se nám stále stejné situace, ve kterých nám vůbec ale vůbec není dobře … anebo jsme prostě nemocní.

 

Co si budeme malovat příště:

Budeme pokračovat tématy cyklu Schopnost – Dovednost – Umění:

  • Rozhodovat se (2.8.2017)
  • Nazývat věci pravými jmény (23.8.2017)
  • Věřit a důvěřovat (13.9.2017)
  • Prezentovat se (4.10.2017)
  • Chválit (25.10.2017)

Témata je možné absolvovat jednotlivě, bez návazností.

 

Pro organizované skupiny:

Organizované skupině (pracovní kolektiv, rodina, kamarádi …) ráda uzpůsobím termíny a témata na míru, podle aktuálních potřeb skupiny. Skupinka by měla mít alespoň 8 osob, abych jí mohla upravit cenu na 250,- Kč za osobu 🙂

Podrobnější informace o možnostech využití skupinového malování mandal naleznete zde.

 

Mandaly – obrazce, které zklidňují naše nitro – najdeme je všude kolem sebe. Stačí se jen rozhlédnout 🙂

 

S láskou a úctou

BaRu