Protože žijeme následky, můžeme poznat jejich příčinu.

Když poznáme příčinu, můžeme uzdravit následky.

Můžeme uzdravit sebe. Z čehokoli.

To je moje filosofie.

Proto za tebe také nic neodmakám. Nikoho neléčím a léčit nebudu. Nedělám ňáký abrakadabra.

Věcně pojmenovávám příčiny.

… a případně tě provádím usmířením příčin … když chceš a máš zájem makat. Všechno je to totiž jen o tobě. A na tobě. Co si neodmakáš, to nemáš. A ještě mi za to zaplatíš. Dobrý, ne? 🙂 🙂 🙂Vedle zdraví tělesného

… které je podle mého názoru výsledkem harmonie tělo-mysl-duch

se také orientuji na

zdraví společenské.


Jsem přesvědčená, že

zdravý jedinec = zdravá společnost.

A v takové chci žít.


Velká část mé práce je tedy i o rodinných vztazích, o vzájemné úctě, toleranci, pochopení. Orientuji se na práci s jedinci, s partnery, s rodiči a dětmi, s celou rodinou i pedagogy. Diagnostikuji celé rodinné prostředí a rodičům pak doporučuji nejbližší nutné procesní kroky k uzdravení rodinné situace (když se problematicky jeví dítě). Dospělákům (tedy při práci s dospělými jedinci) ukazuji, jak důležité je vyzdravit svůj vztah k sobě, k vlastním rodičům a k předkům. Pro zdraví, pro stabilitu partnerských i rodičovských vztahů, pro hojnost a prosperitu.No a proč tohle, co dělám, dělám ?

V první řadě proto, že je mi to přirozené. A taky abych měla z čeho žít. To je jasné. Snažím se tedy a chci dobře žít tím, s čím jsem přišla na svět.

A pak také proto, že:

Mým vizionářským cílem je napomoci tímhle vším, co dělám a žiju, k obnovení zdravého (rovnovážného) vztahu společnosti k životnímu prostředí.

Tedy k prostředí, ve kterém chci zdravě žít – v souladu se silami a zákonitostmi naší Země a přírody, v harmonii člověka s člověkem a člověka s přírodou.

Pro společné vědomí toho, že každý z nás je plnohodnotnou součástí Vesmíru. Mikrokosmem z pohledu společnosti, planety, vesmíru … makrokosmem z pohledu dalších buněčných struktur našeho těla.

A protože jsem si jistá tím, že když budeme mít zdravý vztah sami k sobě, ke svému tělu, úctu k vlastnímu životu a k životu druhých, když budeme zdraví na těle i na duchu, jako jedinci i jako společnost, budeme mít zdravý vztah i k planetě a k prostředí, ve kterém společně žijeme a (jak doufám) dlouho ještě žít budeme. A o to mi jde. Žít. Proto jsem také začala nejprve sama u sebe. Postupným uzdravováním se. To se můžeš dočíst v pojednání “O mně“.


Bez vlasů a pořád hezká.
Anděl.
Rostou.
Kvetu.
Tvořím.
Jsem.