Žít a nechat žít. Jít a nechat jít.

To je moje aktuální životní filosofie. Proměňuje se totiž a vyvíjí s tím, jak se vyvíjím já.

Jak jste mě asi vesměs poznali – aneb moje filosofie před koronou:

Spoustu let jsem se věnovala epigenetice – rodové dědičnosti. Práci s energetickým systémem těla, poznání souvislostí a souvztažností. Filosofií té doby pro mě byl zákon příčiny a následku, který jsem si přeložila takto:

Protože žijeme následky, můžeme poznat jejich příčinu. Když poznáme příčinu, můžeme uzdravit následky. Můžeme uzdravit sebe. Z čehokoli.”

Protože:

“Zdravý jedinec = zdravá společnost. A v takové chci žít”

To byla moje klíčová filosofie doby před koronou. Protože jsem sama byla velmi nemocná, orientovala jsem se na zdraví. Protože má nemoc byla o krvi, soustředila jsem se na rodové vzorce. A mnohé z vás jsem díky tomu úspěšně provedla uzdravením. Tak jako sebe. Mnohdy jste nechápali moji buldočí cestu k jádru věci – k příčinám. Ale šli jsme do toho … a oplatilo se. Díky Vám – za tu důvěru i víru. Hodně jsem se se sebou a s Vámi naučila.

Na cestě sebepoznání jsem nás provedla pochopením a uzdravením vztahu k rodičům, předkům, sourozencům, smířením karmických zátěží, uzdravením z nemocí i vztahových problémů, přijetím společenských i energetických rolí mužského a ženského principu, přijetím mateřství v mnoha podobách, pochopením hodnotového celku, sebepřijetím.

BaRu-Aru: Úplněk 12.12.2019

Klíčová poznání v období korony:

Doba korony od zimního do letního slunovratu mě hodně poznamenala. Prožila jsem 4 klíčové ztráty v rámci devítičlenné rodiny. Na jedno srdce trochu moc událostí a emočních otřesů najednou. Přezdívám tomu období “Slunovrat životních ztrát i nálezů”.

Když jsem si analyzovala, co se ze všech těch ztrát učím, pochopila jsem, že v prvním případě odešla ochránkyně a klíčová nositelka mých rodových vzorců (protože už jsem je pochopila a v lásce a úctě přijala jako základ sebe). Odešly mé dvě průvodkyně na cestě ke zdraví (protože už jsem prostě zdravá). Odešel můj průvodce poznáním tématu svoboda (protože jsem i já sama ve své celistvosti už zcela svobodná a svobodomyslná).

Odešli tedy průvodci celé jedné nosné životní etapy. A já si skrze svou bolesti i proces profesního vyhoření uvědomila, že i pro mě je to čas odejít z role průvodce tohoto směru.

Pochopila jsem, že co jsem mohla, to jsem skrze sebe poslala dál a setrvávat v tom už by bylo z mé strany jen o okopávání mrtvoly. Pochopila jsem, že je čas vykročit jinak. Na cestu samostatnosti.

BaRu-Aru: Úplněk 05.07.2020

Cesta k filosofii nové doby:

Poznání příčin a souvztažností je tedy samozřejmě nosným základem nové vlny mé práce. Neopouštím pracně vydobité a získané zkušenosti. To bych byla blázen bez cíle. Naopak. Stavím na všem, co jsem se naučila. Protože vím, že stavím chrám. Opouštím jen potřebu vodit (se) za ručičku.

Nová filosofie a nový charakter mé práce:

Tady máš lucernu a jdi.

Už žádné vysvětlování přímých souvztažností.

Už žádné přednášky, konstelace, kineziologie, životní mapy, mandaly, diagnostická kresba, systematické konzultace v návaznostech atd. Ne.

Hledáš svoji cestu? Ano, jsem tu ráda pro tebe. Ráda ti podám lucernu, ráda ti ukážu, jak se rožne … ale jdi a sviť si sám/sama.

V praxi to znamená:

  • Ty pojmenuješ svůj problém.
  • Já věcně pojmenuji jeho příčinu a naznačím ti, co s tím.
  • Pak tě po pankersku kopnu do zadku … a … budu ti jistit záda.
  • Tečka.
  • Už žádná další lektorská práce. Už žádné metodické vedení.
  • Už jen lucerna (= vstupní informace – diagnostika příčin) a světlo na cestu (= energetický zářič – obraz, kámen, náramek).
  • Už jen lehké jištění zad (= možnost dojít si pro nové informace … protože i když v zádech – pořád vepředu … Země je přeci kulatá).
BaRu-Aru: Novoluní 15.11.2020

No a proč vlastně tohle všechno, co dělám, dělám ?

Protože žiju to, na co mám – a pracuji na tom, abych měla víc.

A to víc … o tom je:

Moje životní vize.