Moje vize

 

Moje vize a spolu s ní můj životní záměr i cíl je

vykupovat staré nefunkční průmyslové, zemědělské i sídelní objekty či areály

a

revitalizovat je na permakulturní krajinu s vysokou přirozenou schopností zadržovat vodu.

 

Tzn. demolovat je, stavební materiál recyklovat, půdu pod nimi sanovat a rozvinout permakulturní hospodaření. Podle místa revitalizovat tyto areály buďto na louky, pastviny, sady … nebo na parky.

V každém případě s veřejným užitkem pro radost z přírody, odpočinek v přírodě, výnosy z darů přírody, včelaření, ekovýchovu, zaměstnanost, trvale udržitelný rozvoj.

 

Smysl

Udržení vody v krajině. Přirozeně udržované rezervoáry spodní vody.

 

Odůvodnění

Staré nefunkční průmyslové objekty jsou všude. Úplně všude okolo nás. Neslouží svému účelu, jen chátrají, hyzdí a kontaminují krajinu, ve které jsou. Ať venkovskou, nebo městskou.

Jsou to zpravidla stovky plošných metrů půdy,

  • zalité v betonu, asfaltu, v lepším případě jen schované pod panely,
  • skrze kterou se v dostatečné míře a kvalitě nevsákne povrchová voda, aby vyživila zeminu a naplnila podzemní rezervoáry vody.

Jsou to zpravidla tisíce litrů povrchové (dešťové) vody,

  • kterou krajina nemá šanci zadržet a plnit spodní rezervoáry vody,
  • která zbůhdarma a bez užitku odtéká kanalizačními stokami pryč, zatímco my jsme pomalu ale jistě bez vody. A divíme se, že neprší.

Se zájmem sleduji, že nás to většinově vůbec netrápí. A že s námi dokonce ani umírající smrky, které nemají vodu a celoplošně nás opouští, nijak nepohnuly. Dál si prodáváme ornici pod nohama, dál na ní stavíme, dál se koupeme v pitné vodě, dál nic neřešíme, protože nás se to netýká. Ona se o to příroda nějak postará. Jojo.

Příroda si časem sama poradí i se všemi těmito objekty. Nepotřebuje nás k tomu. Poradí si dokonce i s kontaminací půdy a spodních vod, ke které dochází, když jsou tam někde nezabezpečené či rozlité oleje, barvy, hnojiva, chemikálie.

To my si bez vody anebo s kontaminovanou půdou a otrávenou vodou neporadíme. My dobrovolně přijímáme a vstřebáváme jedy, kterými se postupně trávíme, ztrácíme zdraví, plodnost, včely. Trávíme sebe, plodiny a živočichy. A to já nechci.

Tak chci zkusit prospět alespoň takto. Konkrétními činy sama za sebe.

V měřítku své vlastní domácnosti se o to nějak snažím. Protože se vším je důležité začít od sebe. Ale v tom, co ti tu prezentuji, jde o můj životní cíl. Směr, kterým bych chtěla jít. Sen, který bych si ještě chtěla splnit.

 

 

 

 

 

 

Co k tomu potřebuji?

No samozřejmě peníze. A kontakty.

Takže ideálně nějakého uvědomělého mecenáše, nebo dobrého obchodníka, který dokáže moji vizi dostat do kladných čísel a tedy samofinancovatelnosti projektu.

Můžeš mi v tom nějak prospět?

Jestli jo, tak neotálej a volej 🙂 🙂 🙂 … máme před sebou hodně práce a málo času 🙂 A já se na to všechno hrozně moc těším.

Tel.: 736 249 045.

 

 

Děkuji ti

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis