Moje vize a spolu s ní můj životní záměr i cíl je

vykupovat staré nefunkční průmyslové, zemědělské i sídelní objekty či areály

a

revitalizovat je na permakulturní krajinu s vysokou přirozenou schopností zadržovat a poskytovat vodu.

Tzn. takové objekty demolovat, stavební materiál recyklovat, půdu pod nimi sanovat a rozvinout permakulturní hospodaření. Podle místa revitalizovat tyto areály buďto na louky, pastviny, sady, arboreta … nebo třeba oddechové parky.

V každém případě s veřejným užitkem pro radost z přírody, odpočinek v přírodě, výnosy z darů přírody, včelaření, ekovýchovu, zaměstnanost, trvale udržitelný rozvoj.

Smysl

Udržení vody v krajině. Přirozeně udržované rezervoáry spodní vody.

Odůvodnění

Staré nefunkční průmyslové objekty jsou všude. Úplně všude okolo nás. Neslouží svému účelu, jen chátrají, hyzdí a kontaminují krajinu, ve které jsou. Ať venkovskou, nebo městskou.

Jsou to zpravidla stovky plošných metrů půdy,

 • zalité v betonu, asfaltu, v lepším případě jen schované pod panely,
 • skrze kterou se v dostatečné míře a kvalitě nevsákne povrchová voda, aby vyživila zeminu a naplnila podzemní rezervoáry vody.

Jsou to zpravidla tisíce litrů povrchové (dešťové) vody,

 • kterou krajina nemá šanci zadržet a plnit spodní rezervoáry vody,
 • která zbůhdarma a bez užitku odtéká kanalizačními stokami pryč, zatímco my jsme pomalu ale jistě bez vody. A divíme se, že neprší.

Se zájmem sleduji, že nás to většinově vůbec netrápí. A že s námi dokonce ani umírající smrky, které nemají vodu a celoplošně nás opouští, nijak nepohnuly. Dál si prodáváme ornici pod nohama, dál na ní stavíme, dál se koupeme v pitné vodě, dál nic neřešíme, protože nás se to netýká. Ona se o to příroda nějak postará. Jojo.

Příroda si časem sama poradí i se všemi těmito objekty. Nepotřebuje nás k tomu. Poradí si dokonce i s kontaminací půdy a spodních vod, ke které dochází, když jsou tam někde nezabezpečené či rozlité oleje, barvy, hnojiva, chemikálie.

To my si bez vody anebo s kontaminovanou půdou a otrávenou vodou neporadíme. My dobrovolně přijímáme a vstřebáváme jedy, kterými se postupně trávíme, ztrácíme zdraví, plodnost, včely. Trávíme sebe, plodiny a živočichy. A to já nechci.

Tak chci zkusit prospět alespoň takto. Konkrétními činy sama za sebe.

V měřítku své vlastní domácnosti se o to nějak snažím. Protože se vším je důležité začít od sebe. Ale v tom, co ti tu prezentuji, jde o můj životní cíl. Směr, kterým bych chtěla jít. Sen, který bych si ještě chtěla splnit.

Co jsem dosud pro naplnění své vize udělala?

 1. Vykročila jsem po cestě sebepoznání – a pochopila na té cestě za svým vlastním zdravím, že když budeme mít zdravý vztah sami k sobě, ke svému tělu, úctu k vlastnímu životu a k životu druhých, když budeme zdraví na těle i na duchu, jako jedinci i jako společnost, pak budeme mít zdravý vztah i k planetě a k prostředí, ve kterém společně žijeme a (jak doufám) dlouho ještě žít budeme. Protože o to mi vlastně jde. Dobře a kvalitně tady na Zemi žít. V souladu se silami a zákonitostmi naší Země a přírody, v harmonii člověka s člověkem a člověka s přírodou.
 2. Svá poznání posílám dál – ať už skrze ty, kteří za mnou kdy přišli na terapie, konzultace či prostě jen na pokec, nebo skrze obrazy a osvětové články.
 3. Nadále se rozvíjím a učím skrze všechnu práci, kterou u mě poptáváte, skrze výrobu energetických zářičů – především pak skrze kameny a energetické obrazy, které maluji (nejen) k tématu voda – a které také veřejně vystavuji.
 4. Intenzivně se věnuji rozvoji svého podnikání v oblasti geomantie, protože přesně tudy vede k naplnění mé vize cesta.

Co nebo koho k tomu dál potřebuji?

No potřebuji samozřejmě peníze. A kontakty.

Takže – v tom smyslu Tě – zcela adresně – žádám třeba o:

 • Zakázku na práci.
 • Příležitost vystavit své energetické obrazy s motivem “Voda”.
 • Spolupráci (pro včasné podchycení) dotačních titulů k regeneraci brownfields a trvale udržitelný rozvoj krajiny, krajinotvorbu … nebo prostě externích zdrojů financování mé vize, jestliže v tom umíš chodit a troufáš si na to.
 • Účast z titulu dobrého obchodníka, který dokáže moji vizi dostat do kladných čísel a tedy samofinancovatelnosti projektu. Tím nejlepším – mým vzorem – je samozřejmě můj táta. Jenže ten už se na to cítí být starý. Takže přinejmenším někoho takhle schopného a odvážného, ideálně ještě lepšího a nejlepšího 🙂
 • Anebo ideálně nějakého uvědomělého mecenáše 🙂 🙂

Můžeš mi v tom nějak prospět?

Jestli jo, tak neotálej a volej 🙂 🙂 🙂 … máme před sebou hodně práce a málo času 🙂 A já se na to všechno hrozně moc těším.

Tel.: 736 249 045.

Děkuji ti

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis