Poselství v číslech ukrytá (andělská čísla): 17 – 71

Pamatujete si ještě z hodin matematiky Pythágorovu větu? Jestli ne, nevadí. Není pro náš článek tak důležitá jako její autor, Pythágoras. Je sympatické, že si s takto výraznou osobností můžeme spojit základy psychosomatiky (tedy nauky o tom, že nemoc těla je nemocí duše) a poznání významu čísel. Obě tyto disciplíny, které Pythágoras vyučoval a šířil, využívám ve své terapeutické praxi. Tu druhou (“andělská čísla”) ovšem méně než tu první (psychosomatiku) … Proto je mi velmi milé, že mě můj dobrý kamarád Dan nevědomky inspiroval, abych se nad významem této disciplíny opět zamyslela. Následná souhra okolností (kterou rozpoutaly předchozí články Kybalion a Léčivé obrazy) mě pak dovedla až k tomu, abych se zde s Vámi o něco z Pythágorova učení podělila…

Pythágoras – teorie významu a vlastností čísel

Pythágora nejspíš všichni registrujeme jako „Otce čísel“ a autora výroků o tom, že všechno ve vesmíru je matematicky přesné … a že každé číslo má svou vibraci, která určuje jeho význam a vlastnost. A právě tuto jeho nauku mám dnes vyzdvihnout.

Přiznám se, že Pythagorovu větu jsem vždycky omílala spíše jako básničku, než že bych jí věnovala skutečnou pozornost. Ale teorie o tom, že každé číslo je nositelem nějaké informace, mi vždycky byla velmi blízká a srozumitelná.

Pythágoras tedy prezentoval světu, že každé číslo má jedinečnou vibrační frekvenci, která přímo souvisí s jeho významem. Když jste s touto vibrační frekvencí v souladu, pak Vás číslo zaujme – upoutá Vaši pozornost. A pravděpodobně na Vás vykukuje odevšud. Vidíte ho na hodinách, na SPZkách kolemjedoucích aut, v telefonních číslech, na pokladních dokladech, v osobních dokumentech atd. V takovém případě tedy není pochyb, že je významové sdělení takového čísla určeno právě Vám.

Doreen Virtue – Andělská čísla

Krásně tuto teorii uchopila Doreen Virtue, která na Pythágorovo učení navázala a s andělskou pomocí dala jednotlivým číslům konkrétní sdělení. Rozvinula významy číselných kombinací od 0 do 999. Dostupné jsou v její knize „Andělská čísla“ či v originále přímo na jejím webíku. Já sama mám Andělská čísla neustále někde po ruce. Dneska už snad ani tolik pro sebe, jako pro své blízké …

… A jsme tedy zase zpátky u Dana, kterému tímto děkuji za poselství.

Ze všech „jeho“ číselných kombinací, které jsme při společném setkání vzpomněli, jsem pro Vás vybrala tu, která mi později znovu přišla, když jsem si „Nahoru“ poslala přání o inspiraci, jak a o čem pro Vás tento článek napsat. Inspirace mi přišla – jak jinak než – smskou, přes viber a na SPZce auta, které mě dnes poněkud svérázným způsobem předjelo 🙂 Tři signály … jednoznačná volba mých andělských průvodců. Je tedy nad Slunce jasné, že mezi čtenáři tohoto článku bude někdo, kdo si význam následující číselné kombinace také potřebuje přečíst:

17 – 71

Obě sdělení jsem pro Vás opsala z knihy Doreen Virtue: Andělská čísla. Kéž Vám pomohou 🙂

 

17

Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu. Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou Trojici a pyramidy.

71

Drž se svých pozitivních myšlenek a nápadů. Nedovol, aby tě druzí lidé odváděli od tvých záměrů.

Doreen Virtue: Andělská čísla

 

S láskou a úctou

BaRu