Poselství v číslech ukrytá (andělská čísla): 10 – 12 – 20 – 22 – 46 – 49 – 54 – 73 – 74 – 94 – 173 – 194 – 431 – 432 – 744 – 914 – 1022 – 1222 – 1304 – 1403 – 2022 a všechna dříve publikovaná

A už je to tu zas. Naše oblíbená disciplína – andělská čísla. Co nám prozradí tentokrát? Čti 😉

Osvědčené řeči úvodem 🙂 🙂 🙂

O čtení z andělských čísel – o původu, významu, vztahu s pythagorijskými disciplínami atd. už jsem toho publikovala dost. A téměř v každém novém článku se k tomu znovu a znovu v různé podobě vracím. Odkazy na všechny starší články o andělských číslech najdeš na konci tohoto.

Minule jsem také psala o tom, jak důležité je brát tyto věci s rozumem i citem současně. Vnímat poselství z čísel jako berličku pro povzbuzení ve tvé situaci.

Já osobně s čísly a jejich významy pracuji pro radost, hru, obveselení. Ráda je vnímám jako vodítko, když nevím … ráda si skrze ně uvědomuji, co už jsem všechno dokázala, k čemu mám ještě potenciál a hlavně – za co všechno jsem ve svém životě vděčná.

Kéž tedy i tobě přinese jejich následující přepis z knihy Doreen Virtue užitek.


Užitek … aneb RADOST za RADOST ?

Článku a jeho přípravě k publikaci jsem věnovala 2 hodiny života v čase 21:00 – 23:00 dnes. Je to dobrovolnická práce, součást mého radostného působení pro sebe i pro druhé. Kompenzuje mi ji dobrý pocit.

Kompenzovat mi ji ale můžeš i ty 🙂 🙂 🙂 … máš-li z mé práce užitek a chuť i možnost proměnit radost za radost.

Takže: jestli tě něčím potěší informace, které si tu vyčteš, mně určitě udělá obrovitánskou radost tvůj příspěvek od srdce na můj účet č. 216 294 714 /0300, ale taky sklenice domácího medu, zakázka na práci – příležitost pro život, sdílení odkazu anebo třeba kapsle “Dolce Gusto” na mé siestičkové Latte/Cortado, kterého takhle při psaní vypiju hrnky a hrnky a hrnky 🙂 🙂 🙂 Díkes 🙂 🙂 🙂

S láskou a úctou sepsala BaRu-Aru

Tak … a teď do práce:

Nová či staro-nová čísla

v dnešním seznamu

jsou:

10 – 12 – 20 – 22 – 46 – 49 – 54 – 73 – 74 – 94 – 173 – 194 – 431 – 432 – 744 – 914 – 1022 – 1222 – 1304 – 1403 – 2022

Ucelený seznam všech dosud publikovaných čísel
(včetně těchto nových)
najdeš dole

… jsou to čísla, která během uplynulého období přišla opakovaně ke mně osobně, nejvíc asi skrze datum a čas (například 19.4. / 10:22) anebo skrze nějakou práci s vámi.

Bývá hoooodně zábavné a poučné přečíst si je v posloupnosti za sebou, tak je tradičně vypíšu tady takhle zvlášť … a pak ještě zapracuji do seznamu.

Některá z nich jsou staro-nová, už v seznamu jsou, jen se nám zase znovu připomínají 🙂

10

Dostává se ti Božího vedení prostřednictvím myšlenek, nápadů, porozumění, nebo přímého poznání skutečností, aniž bys věděl/a, jak k tobě tyto informace přišly. Měj stále pozitivní přístup k poselstvím, která dostáváš.

12

Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

20

Stvořitel tě žádá, abys měl/a víru. I když teď ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, důvěřuj, že ti přinesou úžasné plody.

22

Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

46

Andělé ti chtějí pomoci s materiálními potřebami – zvláště, když souvisí s tvým životním posláním a s tvými blízkými. Mohou ti pomoci s jakoukoli drobnou i závažnou záležitostí, která přináší tobě i tvým blízkým mír. Jenom je popros o pomoc.

49

Andělé tě žádají, abys neodkladně přistoupil/a k práci na svém božském poslání. Nastal čas završit všechny nedokončené projekty. Udělej si dostatečný prostor ve svém kalendáři, aby ses mohl/a začít věnovat svým skutečným prioritám.

54

Andělé tě ujišťují, že změna, o které uvažuješ, nebo kterou zažíváš, vede k něčemu lepšímu. Jsou právě teď s tebou a neustále tě během tohoto přechodného období podporují. Obracej se na ně často.

73

Nanebevzatí mistří říkají, že jsi na dobé cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.

74

Andělé říkají, že tvoje volba je dobrá. Pokračuj v cestě, po níž ses vydal/a, a když budeš mít pocit, že vrávoráš, obrať se na anděly.

94

Andělé tě žádají, aby ses i nadále soustředil/a na přinášení více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého posvátného poslání.

173

Nanebevzatí mistři ti blahopřejí ke tvé schopnosti povznést se nad negativitu a vidět vše z nadhledu, se všemi možnostmi, které se nabízejí. I nadále se soustřeď na nejvyšší možný výsledek. Dobrá práce!

194

Andělé tě žádají, ať se soustředíš na dávání lásky a světla světu prostřednictvím svých přirozených talentů a zájmů. Andělé jsou s tebou, pomáhají ti věnovat čas a energii tvým prioritám.

431

Andělé a nanebevzatí mistři tě žádají, ať zůstaneš pozitivní co se týká tebe, tvého života i tvé budoucnosti. Odevzdej všechen strach nebo obavy nebesům, aby je uzdravila a proměnila.

432

Věř v opakovaná poselství, která dostáváš od andělů a nanebevzatých mistrů. Je to skutečné a důvěryhodné vedení.

Autorská vsuvka s inspirací: Většinou, když zaznívá v poselství informace o nanebevzatých mistrech, vytáhnu si doprovodnou kartu z karetního balíčku “Nanebevzatí mistři” … též od Doreen Virtue. Je to milá sada karet a k číslům hezky ladí. Takže teď třeba – v tuto chvíli jak píšu tento text – jsou tu: Hugh (se vzkazem Vytrvalost) a Merlin (se vzkazem Léčení energií). V obou případech pro mě zcela trefné. A jak jsi na tom ty?

744

Andělé a archandělé ti gratulují k tomu, že kráčíš po své božské cestě. Jsou zde, aby ti pomohli, kdykoli je potřebuješ.

914

Andělé ti pomáhají zůstat pozitivně zaměřený/á na své poslání v životě. Obracej se na archanděly a anděly o pomoc s každou otázkou nebo potřebou, zvláště týká-li se tvého úkolu.

1022

Ano – dostává se ti Božího vedení prostřednictvím myšlenek, nápadů, porozumění, nebo přímého poznání skutečností. Věř své intuici a poselstvím, která dostáváš, protože se tvé hluboké přesvědčení projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi.

1222

Ano – promlouvá k tobě Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Smýšlej o sobě pozitivně a věř si, protože tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi.

1304

Ženský aspekt Stvoření podporuje právě teď tebe i tvou práci. Otevři se přijímání a pozorně sleduj svou intuici a pocity. Obracej se na bohyně a své anděle, aby ti pomohly zůstat pozitivní. Žádej je o radu, pomoc, pocit či prožitek lásky i bezpečí. Nalaď se na lunární cykly a pozoruj, jak ovlivňují tvé emoce a tvou schopnost zhmotňování.

1403

Bůh, andělé i nanebevzatí mistři ti pomáhají udržovat si pozitivní myšlenky a záměry. Sylšeli tvé modlitby a chtějí ti pomoci. Věnuj nějaký čas klidnému rozjímání a meditaci a obracej se na nebe o radu.

2022

Věř. I když třeba ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, důvěřuj, že ti přinesou úžasné plody. Věř tomu, protože tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Nenech si je utéct pochybnostmi.

A příležitostně zase dopíšu:

214 – 255 – 256 – 704 – 731 – 949 – 1541 – 2124 – 2248


NO A TEĎ:

… HURÁÁÁÁ …

CELÝ SEZNAM ČÍSEL, KTERÁ JSEM AŽ DOSUD PUBLIKOVALA

Andělská čísla

(nejen) pro dnešní den a toto období
přepis z knihy Andělská čísla od Doreen Virtue
doplněno o moje textace čtyřmístných čísel

Doreen Virtue: Andělská čísla

026

Tvá víra v Boha zajišťuje, že tvé materiální potřeby jsou vždy uspokojeny. Zachovej si víru a otevři se přijímání.

1

Tohle je binární číslo; každé číslo je dělitelné jednou. Všichni jsme jedno, a tak jsme všichni spojeni myšlením. Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, a nikoli na své strachy.

5

Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací, alchymií. Něco ve tvém životě se mění, nebo začíná měnit k lepšímu.

10

Dostává se ti Božího vedení prostřednictvím myšlenek, nápadů, porozumění, nebo přímého poznání skutečností, aniž bys věděl/a, jak k tobě tyto informace přišly. Měj stále pozitivní přístup k poselstvím, která dostáváš.

11

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvoje modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.

12

Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

13

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

14

Andělé ti pomáhají se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, afirmací a vizualizací.

15

Změň a povznes své myšlenky. Použij afirmace a modlitby k tomu, aby ti pomohly povznést se ve tvých myšlenkách a pocitech nad negativitu.

16

Tvé myšlenky tvoří tvou realitu, takže se drž svých pozitivních myšlenek a očekávání, týkajících se materiálních záležitostí … a všechny potřeby se naplní.

17

Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu. Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou Trojici a pyramidy.

18

Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože tvé myšlenky se v této době rychle uskutečňují a zhmotňují.

19

Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém božském životním poslání smýšlej pozitivně a optimisticky.

20

Stvořitel tě žádá, abys měl/a víru. I když teď ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, důvěřuj, že ti přinesou úžasné plody.

21

Věř a zůstaň pozitivní! Nejvíce ti teď pomohou tvé afirmace.

22

Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

23

Nanebevzatí mistři ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

24

Andělé ti pomáhají zachovat si víru a mít odvahu. Chtějí, abys věděl(a), že jsou právě teď s tebou. Věř ve své anděly a věř v jejich touhu a schopnos ti pomáhat.

25

Věř, že se tvůj život mění k lepšímu. Ty a tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.

27

Pokračuj s vírou ve své cestě. Jednáš správně, jen tak dál.

29

Měj víru v sebe i v božský účel svého života. Máš dostatečnou kvalifikaci a jsi připraven(a) pomáhat druhým!

31

Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.

32

Věř neustále ve své spojení s nanebevzatými mistry. Čím častěji se k nim budeš obracet, tím víc poroste tvá víra v toto spojení.

33

Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří ti všestranně pomáhají. Přišli ti pomoci s tvým posláním a jako odpověď na tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.

34

Nanebevztaí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myšlenek, znamení a vnitřních signálů.

35

Nanebevzatí mistři tě žádají, abys provedl(a) určité změny, aby se tak zvýšila úroveň tvého duchovního vědomí a schopností. Spoj se s těmito milujícími nanebevzatými a mocnými mistry, abyste společně uzdravili nebo odstranili ty oblasti ve tvém životě, které již neslouží tobě ani Světlu.

39

Nanebevzatí mistři říkají: “Chop se práce, služebníku Světla!” Tvého poslání je velice třeba a oni si přejí ti na tvé cestě pomáhat. Neváhej a věnuj se vykonání důležitých úkolů, jež souvisí s tvým životním posláním.

41

Andělé říkají: “Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude v tvém životě pouze láska a úspěch.” Andělé jsou připraveni ti ve volbě pozitivních myšlenek pomoci, když je zavoláš o pomoc.

42

Tví andělé tě žádají, abys stále věřil/a, že tvé modlitby jsou slyšeny a vyslyšeny. Jestliže potřebuješ, popros anděly, aby zvýšili úroveň tvé víry.

44

Obklopuje tě mnoho andělů. Své anděly požádej, aby ti pomohli s čímkoli, co přinese mír tobě i tvým blízkým. Neříkej andělům, jak napravit situaci. Jen je požádej, aby ji napravili. Božská nekonečná moudrost Stvořitele tě (prostřednictvím andělů) vede ke skvělému a důmyslnému řešení.

45

Andělé tě žádají, ať bez odkladu provedeš nutné životní změny. Již víš, jaké změny to mají být. Požádej anděly, aby ti pomohli najít odvahu a sílu je provést, a věz, že tyto změny budou nakonec ku prospěchu všem.

46

Andělé ti chtějí pomocis materiálními potřebami, zvláště když souvisí s tvým životním posláním a s tvými blízkými. Mohou ti pomoci s jakoukoli drobnou i závažnou záležitostí, která přináší tobě i tvým blízkým mír. Jenom je popros o pomoc.

48

“Andělé hojnosti” jsou s tebou. Věz, že je tu nekonečná hojnost a že nedostatek je pouhou iluzí. Nyní k tobě směřuje více peněz, takže o své finance neměj starosti.

49

Andělé tě žádají, abys neodkladně přistoupil/a k práci na svém božském poslání. Nastal čas završit všechny nedokončené projekty. Udělej si dostatečný prostor ve svém kalendáři, aby ses mohl/a začít věnovat svým skutečným prioritám.

50

Bůh a svět duchů tě naléhavě vyzývají, ať provedeš tuto změnu. Ujišťují tě, že přechod bude harmonický a že tobě i tvým blízkým se dostane v každém směru podpory. Pusťte se do toho a otevřete se v tomto období změny boží pomoci.

53

Nanebevzatí mistři ti pomáhají této změně uvolnit cestu. Popros je o jejich milující sílu, aby se tak zajistil její hladký průběh.

54

Andělé tě ujišťují, že změna, o které uvažuješ, nebo kterou zažíváš, vede k něčemu lepšímu. Jsou právě teď s tebou a neustále tě během tohoto přechodného období podporují. Obracej se na ně často.

56

Zatímco procházís touto důležitou a velice potřebnou životní změnou, dostává se ti nových požehnání a příležitostí. O všechny tvé potřeby je v této přechodné době postaráno.

57

Tato změna tě přivádí na tvou božskou cestu – důvěřuj, že se vše zlepšuje, i když ještě nevidíš výsledek.

58

Tvá finanční situace se mění k lepšímu. Obrať se na “anděly hojnosti” o pomoc, podporu a vedení ohledně financí a poté postupuj podle jejich rad v moudrém používání peněz a řešení dluhů.

61

Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti Duchu, který je uzdraví a transformuje. Tvé myšlenky jsou mocné, tak je pečlivě hlídej a soustřeď se jen na to, co skutečně chceš.

63

Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) ti pomáhají v pozemských záležitostech. I ty můžeš pomoci Zemi vystoupit do Zlatého věku, prostřednictvím svých modliteb, afirmací a božské energie světla.

71

Drž se svých pozitivních myšlenek a nápadů. Nedovol, aby tě druzí lidé odváděli od tvých záměrů.

73

Nanebevzatí mistří říkají, že jsi na dobé cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.

74

Andělé říkají, že tvoje volba je dobrá. Pokračuj v cestě, po níž ses vydal/a, a když budeš mít pocit, že vrávoráš, obrať se na anděly.

75

Tato změna vede k lepšímu. Rozhodl(a) ses správně, i když teď ještě možná nevíš, jak to dopadne. Pokračuj bez obav dál!

77

Přijmi blahopřání. Po myšlenkové i hmotné stránce jsi na dobré cestě. Drž se svých záměrů a stůj si za svým.

79

Věnuješ se posvátné službě prostřednictvím tvého božského životního poslání a ubíráš se správným směrem k jeho plodům.

82

Věř, že máš vždy dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem, takže se zbav starostí, “jak” je uspokojit.

83

Tvá hojnost je uspíšena tvými kontakty s nanebevzatými mistry. Modli se a medituj o těchto mistrech, kteří tě vedou po cestě a pomáhají ti v životě zakoušet nepřetržitý proud.

85

Tok tvých financí se stále zvětšuje a zlepšuje. Soustřeď se i nadále na vděčnost a buď ochoten/ochotna dávat i přijímat s radostí ve svém srdci.

87

Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. V mnoha ohledeš se topíš v bohatství, narazil(a) jsi na “zlatou žílu” tím, že ses naladil(a) na své vnitřní vedení a že se jím řídíš. Nyní poznáváš tajemství dávání a přijímání.

88

Velká hojnost je tvoje. V tvém životě je stále více prosperity. Buď vděčný/á a nezapomínej dávat z těchto darů druhým podle toho, jak se budeš cítit veden/a.

91

Sleduj své myšlenky o službě Světla a svém životním poslání. Buď pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým.

92

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

93

Nanebevzatí mistři jsou zde, aby ti pomáhali s tvým projektem, zvlášť, když se týká tvého božského životního poslání.

94

Andělé tě žádají, aby ses i nadále soustředil/a na přinášení více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého poslání.

96

Ponoř se do svého božského poslání a o všechny tvé potřeby je postaráno, což se postupně projeví i navenek. Jsi nyní připraven/a a tvé poslání je potřebné.

98

Když se naplno věnuješ svému poslání světla a lásky (které zahrnuje i tvé přirozené talenty, vášně a zájmy), peníze přijdou samy.

111

Otevřela se ti energetická brána, a tvé myšlenky se velmi rychle zhmotňují. Během této doby si pečlivě vol své myšlenky a dbej, aby byly jen v souladu s tvými přáními. Nevěnuj vůbec žádnou energii myšlenkám na své obavy, jinak se skutečně naplní.

125

Zůstaň pozitivní a optimistický ohledně změn, které zažíváš anebo o kterých uvažuješ. Tvá víra ti pomůže, aby přechod proběhl harmonicky.

133

Nanebevzatí mistři podporují tvou službu uzdravování tak, že ti pomáhají mít pozitivní myšlenky, záměry a afirmace. Šeptají ti božsky řízené myšlenky lásky, takže si všímej toho, co ti přichází na mysl, a svých postřehů.

173

Nanebevzatí mistři ti blahopřejí ke tvé schopnosti povznést se nad negativitu a vidět vše z nadhledu, se všemi možnostmi, které se nabízejí. I nadále se soustřeď na nejvyšší možný výsledek. Dobrá práce!

181

Věř, že si zasloužíš (stejně jako každý), aby se ti dostávalo pomoci a hojnosti. Otevři se přijímání a zaměř se jen na to, co si přeješ.

194

Andělé tě žádají, ať se soustředíš na dávání lásky a světla světu prostřednictvím svých přirozených talentů a zájmů. Andělé jsou s tebou, pomáhají ti věnovat čas a energii tvým prioritám.

202

V tuto chvíli je důležité zaměřit se na víru a mít na paměti, že tě obklopuje pomoc od Boha. Tvá víra dává do pohybu zázraky.

203

Tvé věřné napojení na nanebevzaté mistry ti pomáhá v tom, že jsi zakotven(a) v lásce. Udržuj stálý kontakt s božstvím a všímej si s vděčností zázraků, které se dějí tobě i ve tvém okolí.

206

Tvá víra v Boha zajišťuje, že tvé materiální potřeby jsou vždy uspokojeny. Zachovej si víru a otevři se přijímání.

209

Věř, že Bůh a Vesmír slyší a podporují tvé prosby týkající se tvého božského životního úkolu. Zaměř se vždy na jeden malý krok související s přáními tvé duše.

210

Pokračuj v rozhovorech s Bohem o tužbách svého srdce. Buď vděčný/vděčná za to, co máš a co se ti zhmotňuje. Víra a vděčnost jsou tvým magickým klíčem ke splněným přáním.

216

Vytrvale používej každodenní afirmace k uspokojení tvých materiálních potřeb a tužeb. Vyjadřuj se pozitivně tak, jako by o tvé potřeby již bylo postaráno, a důvěřuj moci svých záměrů.

218

Tvá víra v tebe a ve tvé vyšší myšlenky ti přináší hojnost a bohatství. Věř v božský proud Univerza a ochotně přijímej i dávej.

222

Věř, že vše bude v pořádku. Nedělej si zbytečné starosti, neboť tato situace se sama vyřeší k dobru všech zúčastněných.

235

Důvěřuj božskému vedení, jehož se ti dostává ohledně uskutečnění životních změn. Jsou to poselství od nanebevzatých mistrů, kteří vědí, že tyto změny povedou k naplnění tvých snů. Mistři ti pomáhají ve všem, co potřebuješ.

241

Tvá hluboká víra spolu s pomocí andělů a tvým pozitivním myšlením tvoří v tvém životě úžasné nové zázraky. Zůstaň optimistický / optimistická a nadále všechno probírej se svými anděly.

250

Měj víru, že změny, které zažíváš nebo o nichž uvažuješ, jsou božsky řízené a že je Bůh podporuje. Požádej Boha o pomoc během tohoto přechodu a otevři se jí.

253

Zatímco procházíš touto životní změnou, nanebevzatí mistři ti dodávají sílu a ochraňují tě. Odevzdej jim veškeré obavy nebo starosti a měj důvěru v ně, v sebe i ve svou budoucnost.

276

Toto číslo je potvrzením, že jsi na správné cestě a že o tvé hmotné potřeby je dostatečně postaráno. Věř v sebe a důvěřuj, že sis vybral/a správně.

331

Nanebevzatí mistři se shromáždili kolem tebe, aby ti pomohli udržet si pozitivní pohled na budoucnost. Požádej je, ať ti pomohou vidět to dobré v každém a ve všem (včetně sebe).

421

Andělé tě žádají, ať používáš k oživení své víry pozitivní afirmace, jako například: “Mám právě teď dokonalou víru”.

428

Tvé vírou naplněné modlitby a afirmace byly vyslyšeny a zodpovězeny. Andělé ti zajišťují nepřetržitý proud hojnosti ve všech směrech.

431

Andělé a nanebevzatí mistři tě žádají, ať zůstaneš pozitivní co se týká tebe, tvého života i tvé budoucnosti. Odevzdej všechen strach nebo obavy nebesům, aby je uzdravila a proměnila.

432

Věř v opakovaná poselství, která dostáváš od andělů a nanebevzatých mistrů. Je to skutečné a důvěryhodné vedení.

433

Andělé a nanebevzatí mistři tě milují, vedou a pomáhají ti. Mysli co nejvíce na nebe a duchovní otázky.

441

Andělé jsou s tebou a pomáhají ti udržet si myšlenky pozitivní a plné lásky. Obracej se na ně, aby ti pomohli pozitivní zůstat.

442

Tvá víra a modlitby k tobě přitáhly mnoho andělů. Milují tě a žádají, ať neustále prohlubuješ svou víru v moc zázraků. Právě tvá víra je tvoří a přitahuje!

446

Tvé modlitby o zajištění tvých potřeb přitáhly pomoc mnoha andělů. Odevzdej jim všechny obavy nebo otázky, které máš, a otevřeně přijímej jejich pomoc.

449

K tvému životnímu poslání patří sdílet povědomí o andělech s druhými. Andělská říše ti s tím pomáhá, stejně tak jako s dalšími aspekty tvého poslání.

451

Andělé tě žádají, ať si udržíš postoj k uskutečňování životních změn. Tvůj optimismus provázený andělskou pomocí přechod velice usnadňuje.

525

Důvěřuj a měj víru, že změny, které přijímáš, vedou k tomu nejlepšímu. Z těchto proměn bude mít prospěch každý.

627

Tvá víra je opodstatněná a má dobré základy, protože ti pomáhá zajistit, aby o všechny tvé potřeby bylo postaráno.

633

Obklopuje tě mnoho nanebevzatých mistrů a nabízí ti nekonečnou hojnost pomoci. Ochraňují, vedou a provázejí tebe i tvé drahé.

707

Pracuješ v dokonalé jednotě s Bohem Stvořitelem. Tvá ochota důvěřovat, naslouchat, odevzdávat se a řídit se božskými radami přináší do tvého života zázraky.

709

Božímu vedení ohledně tvého životního úkolu nasloucháš velice přesně. Důvěřuj své intuici a řiď se jí.

711

Přijmi blahopřání ! Skutečně se věnuješ pozitivním afirmacím a vizualizacím a začínáš vidět zázračné výsledky. Jen tak dál !

717

Tvé afirmarmace, modlitby a vizualizace jsou obdivuhodně inspirované a přinášejí ti odpovědi na tvé modlitby. Pokračuj v dobré mentální duchovní práci!

747

Tvé intenzivní spojení s andělskou říší ti pomohlo držet se neochvějně správné cesty. Věř v ně i nadále a zůstaň v kontaktu se svým nitrem.

748

Mluvil/a jsi a naslouchal/a “andělům hojnosti”, kteří ti nyní přinášejí záplavu požehnání a prosperity.

815

Současná změna je katalyzátorem hojnosti. Zůstaň pozitivní, zachovej si optimismus a věz, že vše je v pořádku.

816

Mysli pouze na hojnost, a takto hojnost přitáhneš a způsobíš, že se projeví ve tvém životě. Odevzdávej všechny materiální starosti nebesům a drž se božského vedení, jehož se ti dostává.

818

Tvé finance jsou díky tvým pozitivním afirmacím uzdraveny a je ti s nimi pomáháno. Afirmuj si: “Jsem nyní finančně zajištěn/a a mám spoustu peněz, které mohu šetřit i rozdávat.”

822

Máš velice silnou víru, jež je magickým tajemstvím procesu zhmotňování. Zůstaň zakotven/a v této víře, protože jejím prostřednictvím jsi spojen/a s kosmickou silou.

848

Vzhledem k tomu, že žádáš anděly, aby ti pomáhali s tvými financemi, a jsi otevřen(a) přijímání jejich pomoci a vedení, je tvá prosperita zajištěna.

849

Andělé tě ujišťují, že máš dost peněz i dalších prostředků na to, aby ses mohl(a) věnovat svému božskému životnímu poslání.

907

Bůh plně podporuje směr, jímž se ve svém božském životním poslání ubíráš. Vše, co je před tebou, je zaplaveno Božím zlatým světlem.

915

Tvé duchovní schopnosti a dary jsou stále silnější, neboť pokračuješ v uskutečňování nebesky řízených změn. Tvá síla a tyto změny jsou velice důležité pro to, aby se mohl realizovat tvůj božský úkol.

916

Když odevzdáváš starosti a obavy ohledně svého božského životního úkolu Duchu, všechno se ti otevírá a máš všeho dostatek. Tvé myšlenky o tvém poslání se velmi rychle projevují v realitě, takže se zaměřuj pouze na to, co si opravdu přeješ.

920

Měj víru, že Bůh plně podoruje tebe i tvůj úkol. Požádáš-li Stvořitele o vše, co otřebuješ, dostane se ti toho zázračným způsobem.

932

Zachovej si víru ve vedení, kterého se ti dostává od nanebevzatých mistrů ohledně tvého božského životního úkolu.

936

Nanebevzatí mistři ti poskytují vše, co potřebuješ, zatímco se soustředíš na své posvátné poslání v životě. Žádej je o pomoc a otevřeně přijímej jejich vedení a zázraky.

Autorská vsuvka s inspirací: Pro mě osobně jsou to teď, když tento text píšu (20.02.2020 v 11:07) mistři Paramahansa Yogananda, Višnu, Bílá bizoní žena, Hilarion a Epona. Provází mě pomocí karetního balíčku "Nanebevzatí mistři" od Doreen Virtue.

939

K tvému božskému životnímu úkolu patří i nanebevzatí mistři. Drží se v pozadí a pomáhají ti na cestě. Možná jsi povolán(a) vyučovat i o nich.

944

Na tvůj krásný a důležitý životní úkol dohlížejí a plně jej podporují andělé a archandělé.

948

Společně se svými anděly zhmotňuješ ve svém životě veikou hojnost, která ti pomáhá ve tvém božském životním úkolu. Otevřeně přijímej vše, co potřebuješ a co ti umožňuje plně se soustředit na své poslání.

1111

Otevřela se ti energetická brána, a tvé myšlenky se velmi rychle zhmotňují. Všichni jsme jedno a všichni jsme myšlenkami propojeni. Proto své myšlenky pečlivě vol a pozoruj a dbej, aby byly jen v souladu s tvými přáními. Nevěnuj vůbec žádnou energii myšlenkám na své obavy a strachy, abys společné informační pole udržel/a průchozí, čisté a láskyplné.

1251

Zůstaň pozitivní a optimistický ohledně změn, které zažíváš anebo o kterých uvažuješ. Nevěnuj vůbec žádné energie myšlenkám na své obavy a strachy. Tvá víra v jednotu ti pomůže, aby přechod proběhl harmonicky.

1253

Zůstaň pozitivní a optimistický ohledně změn, které zažíváš anebo o kterých uvažuješ. Nablízku jsou ti nanebevzatí mistři (jako například Ježíš, Oshun, Osiris, Pavel Benátský, Saint-Germain, Bílá Tara, Manjushri, Merlin a další), kteří ti pomohou těmito změnami projít. Požádej je o pomoc.

1606

Pečlivě vyvažuj svůj vztah k materiálním věcem (k majetku, ke hmatatelným věcem, ke zdrojům naší planety) vírou. Smýšlej pozitivně, protože tvé myšlenky tvoří tvou realitu.

1707

Máš důvod k optimismu. Tvé myšlenky se ubírají správným směrem, jdeš po správné cestě. Pracuješ v dokonalé jednotě s Bohem Stvořitelem.

2044

Stvořitel tě prostřednictvím andělů vede ke skvělému a důmyslnému řešení a žádá tě, abys měl(a) víru ve své modlitby i činy.

2107

Buď vděčný/vděčná za to, co máš a co se ti zhmotňuje. Vděčnost a víra jsou tvým magickým klíčem ke splněným přáním. Jsi na správné cestě, proto si věř a pokračuj v dobrém díle … i v rozhovorech s Bohem o upřímných tužbách svého srdce.

2109

Věř, že Bůh a Vesmír slyší a podporují tvé prosby týkající se tvého božského životního úkolu. Pokračuj s nimi v rozhovorech o tužbách svého srdce. Zaměř se vždy na jeden malý krok související s přáními tvé duše. Naplň své srdce vděčností za vše, co máš a co se ti zhmotňuje, protože vděčnost a víra jsou tvým magickým klíčem ke splněným přáním.

2202

Měj víru a odvahu. Tvá víra dává do pohybu zázraky.


Nabídka

— doplňující výklad a diagnostika příčin —

Jestli jste nenašli význam “svého” čísla, není vám jasné poselství, nevíte teď zrovna kudy kam a hledáte oporu v těchto alternativách, tak klidně napište / zavolejte. Ráda Vám poskytnu doplňující výklad skrze karty, objasním poselství Nanebevzatých mistrů, doplním výklad čísla, které jste tu nenašli. Udělám diagnostiku. Pro stávající klienty oblíbenou “rychlovku za stovku”, pro ostatní dle Ceníku služeb 😉


Dosud jsem o andělských číslech publikovala pojednání:

S láskou a úctou

BaRu-Aru

BaRu-Aru: prostě … jeduuuu