Poselství v číslech ukrytá (andělská čísla): 14 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 41 – 45 – 54 – 61 – 71 – 241 – 276 – 421 – 627 – 707 – 717 – 818 – 822

S překvapením zjišťuji, že jsou to právě dva roky, kdy jsem s Vámi naposledy sdílela andělská čísla. Poselství z čísel. Ufff. To to letí.

A protože už přinejmenším týden cítím enormní tlak na to se s Vámi o významy čísel znovu podělit, sbírám nahodilé podněty, ze kterých si čísla průběžně zapisuji. A teď konečně nadešel okamžik O. Zde jsou …

Jaký to má základ a proč cítíme z čísel nějaká poselství, to jsem s Vámi sdílela v předchozích článcích. Kdyžtak mrkněte …

 

 

 

Jak to funguje a z jakého zdroje čeprámAndělská čísla od Doreen Virtue

Výkladů čísel je celá řada. A já všechny školy neznám. Ani nemám potřebu se tím zabývat. Pracuji v archandělských energiích a v energiích Moci Země a tak mi pythágorijská škola s andělskými významy čísel bohatě stačí.

K překladu a pochopení významu čísel, která mě upoutávají, využívám knihu “Andělská čísla” od Doreen Virtue, první vydání už z roku 2006. Přijde mi nepřekonatelné a jsem šťastná, že ho mám. Dnes už je téměř nesehnatelné, jak mi říkáte.

A právě z této knihy doslovně významy čísel cituji. Není v tom nic ode mě přidaného. Přišlo by mi to zbytečné.

Tak přeji hezké počtení.

 

Andělská čísla

(nejen) pro dnešní den a toto období:

 

Významy čísel

14 – 16 – 17 – 18 – 22 – 23 – 41 – 45 – 54 – 61 – 71

241 – 276 – 421 – 627 – 707 – 717 – 818 – 822

Poselství vychází z jednociferných čísel, na která se s každou další číslici význam pořád nabaluje. Význam čísla 14 je tedy de facto shodný s významem čísla 41, jen to trochu jinak zní. Proto není nutné rozvádět dále třeba čtyřciferná a pěticiferná čísla. To si snadno už složíte sami.

 

14

Andělé ti pomáhají se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, afirmací a vizualizací.

16

Tvé myšlenky tvoří tvou realitu, takže se drž svých pozitivních myšlenek a očekávání, týkajících se materiálních záležitostí … a všechny potřeby se naplní.

17

Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu. Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou Trojici a pyramidy.

18

Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože tvé myšlenky se v této době rychle uskutečňují a zhmotňují.

22

Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

23

Nanebevzatí mistři ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

41

Andělé říkají: “Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude v tvém životě pouze láska a úspěch.” Andělé jsou připraveni ti ve volbě pozitivních myšlenek pomoci, když je zavoláš o pomoc.

45

Andělé tě žádají, ať bez odkladu provedeš nutné životní změny. Již víš, jaké změny to mají být. Požádej anděly, aby ti pomohli najít odvahu a sílu je provést, a věz, že tyto změny budou nakonec ku prospěchu všem.

54

Andělé tě ujišťují, že změna, o které uvažuješ, nebo kterou zažíváš, vede k něčemu lepšímu. Jsou právě teď s tebou a neustále tě během tohoto přechodného období podporují. Obracej se na ně často.

61

Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti Duchu, který je uzdraví a transformuje. Tvé myšlenky jsou mocné, tak je pečlivě hlídej a soustřeď se jen na to, co skutečně chceš.

71

Drž se svých pozitivních myšlenek a nápadů. Nedovol, aby tě druzí lidé odváděli od tvých záměrů.

 

241

Tvá hluboká víra spolu s pomocí andělů a tvým pozitivním myšlením tvoří v tvém životě úžasné nové zázraky. Zůstaň optimistický / optimistická a nadále všechno probírej se svými anděly.

276

Toto číslo je potvrzením, že jsi na správné cestě a že o tvé hmotné potřeby je dostatečně postaráno. Věř v sebe a důvěřuj, že sis vybral/a správně.

421

Andělé tě žádají, ať používáš k oživení své víry pozitivní afirmace, jako například: “Mám právě teď dokonalou víru”.

627

Tvá víra je opodstatněná a má dobré základy, protože ti pomáhá zajistit, aby o všechny tvé potřeby bylo postaráno.

707

Pracuješ v dokonalé jednotě s Bohem Stvořitelem. Tvá ochota důvěřovat, naslouchat, odevzdávat se a řídit se božskými radami přináší do tvého života zázraky.

717

Tvé afirmarmace, modlitby a vizualizace jsou obdivuhodně inspirované a přinášejí ti odpovědi na tvé modlitby. Pokračuj v dobré mentální duchovní práci!

818

Tvé finance jsou díky tvým pozitivním afirmacím uzdraveny a je ti s nimi pomáháno. Afirmuj si: “Jsem nyní finančně zajištěn/a a mám spoustu peněz, které mohu šetřit i rozdávat.”

822

Máš velice silnou víru, jež je magickým tajemstvím procesu zhmotňování. Zůstaň zakotven/a v této víře, protože jejím prostřednictvím jsi spojen/a s kosmickou silou.

 

 

Nabídka

— doplňující výklad za 100,- Kč —

Jestli jste nenašli význam “svého”, není vám jasné poselství, nevíte teď zrovna kudy kam a hledáte oporu v těchto alternativách, tak klidně napište. Ráda Vám poskytnu doplňující výklad skrze karty, objasním poselství Nanebevzatých mistrů, doplním výklad čísla, které jste tu nenašli.

Napište si o to všechno na tlf. 736 249 045 (přes viber, whatsapp) anebo přes messenger (Barbora Aurora Růžičková). Význam čísla a poselství jedné karty napíšu ráda jen tak, výklad na tři karty (a víc … podle toho, jak mě to povede) za 100,- Kč.

 

 

Doporučení

Významy čísel, tak jako poselství z karet atd. jsou podrpůrné motivační prvky, které ti mají dodat jistotu a odvahu uskutečnit nějaké životní kroky, změny, chytit svoji situaci do svých rukou a jít vpřed. Určitě tě nespasí, když poselství nepodpoříš svými činy. Prostě si to musíš odmakat, no.

Máš-li čas a chuť, tak si přečti moji osobní zkušenost … kam až to může dojít, když situaci do svých rukou neuchopíš a jen se necháš chlácholit a vést slovy … odevdzávej, přijímej, otevři se … vzhůru, shůry, andělům, Bohu … atd. Je to čtení pro inspiraci. Ať nedopadneš jako já 🙂

Když tě Bůh kopne do zadku, chytni opratě a jeď !

Můj článek pro inspiraci. Osobní zkušenost. Přečti si.

 

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis

 

V sérii článků “Poselství v číslech ukrytá (andělská čísla)” jsem dosud publikovala: