Poselství v číslech ukrytá (andělská čísla): 5 – 13 – 23 – 34 – 35 – 53 – 82 – 83 – 87 – 181 – 203 – 218 – 449 – 633 – 815 – 816 – 848 – 849 – 932 – 1606

Přepis významu vybraných čísel z knihy “Andělská čísla” od Doreen Virtue.

V tomto článku najdeš význam čísel:

5 – 13 – 23 – 34 – 35 – 53 – 82 – 83 – 87 – 181 – 203 – 218 – 449 – 633 – 815 – 816 – 848 – 849 – 932 – 1606

 

Ve starších článcích najdeš významy čísel:

 

Význam čísel jsem doslovně opsala z knihy “Andělská čísla” od Doreen Virtue. Doporučuji mít ji doma. Hodí se každou chvíli.

Doreen Virtue: Andělská čísla

 

 

Andělská čísla

(nejen) pro dnešní den a toto období:

Významy čísel

5 – 13 – 23 – 34 – 35 – 53 – 82 – 83 – 87 – 181 – 203 – 218 – 449 – 633 – 815 – 816 – 848 – 849 – 932 – 1606

 

5

Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací, alchymií. Něco ve tvém životě se mění, nebo začíná měnit k lepšímu.

13

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

23

Nanebevzatí mistři ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

34

Nanebevztaí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myšlenek, znamení a vnitřních signálů.

35

Nanebevzatí mistři tě žádají, abys provedl(a) určité změny, aby se tak zvýšila úroveň tvého duchovního vědomí a schopností. Spoj se s těmito milujícími nanebevzatými a mocnými mistry, abyste společně uzdravili nebo odstranili ty oblasti ve tvém životě, které již neslouží tobě ani Světlu.

53

Nanebevzatí mistři ti pomáhají této změně uvolnit cestu. Popros je o jejich milující sílu, aby se tak zajistil její hladký průběh.

82

Věř, že máš vždy dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem, takže se zbav starostí, “jak” je uspokojit.

83

Tvá hojnost je uspíšena tvými kontakty s nanebevzatými mistry. Modli se a medituj o těchto mistrech, kteří tě vedou po cestě a pomáhají ti v životě zakoušet nepřetržitý proud.

87

Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. V mnoha ohledeš se topíš v bohatství, narazil(a) jsi na “zlatou žílu” tím, že ses naladil(a) na své vnitřní vedení a že se jím řídíš. Nyní poznáváš tajemství dávání a přijímání.

181

Věř, že si zasloužíš (stejně jako každý), aby se ti dostávalo pomoci a hojnosti. Otevři se přijímání a zaměř se jen na to, co si přeješ.

203

Tvé věřné napojení na nanebevzaté mistry ti pomáhá v tom, že jsi zakotven(a) v lásce. Udržuj stálý kontakt s božstvím a všímej si s vděčností zázraků, které se dějí tobě i ve tvém okolí.

218

Tvá víra v tebe a ve tvé vyšší myšlenky ti přináší hojnost a bohatství. Věř v božský proud Univerza a ochotně přijímej i dávej.

449

K tvému životnímu poslání patří sdílet povědomí o andělech s druhými. Andělská říše ti s tím pomáhá, stejně tak jako s dalšími aspekty tvého poslání.

633

Obklopuje tě mnoho nanebevzatých mistrů a nabízí ti nekonečnou hojnost pomoci. Ochraňují, vedou a provázejí tebe i tvé drahé.

815

Současná změna je katalyzátorem hojnosti. Zůstaň pozitivní, zachovej si optimismus a věz, že vše je v pořádku.

816

Mysli pouze na hojnost, a takto hojnost přitáhneš a způsobíš, že se projeví ve tvém životě. Odevzdávej všechny materiální starosti nebesům a drž se božského vedení, jehož se ti dostává.

848

Vzhledem k tomu, že žádáš anděly, aby ti pomáhali s tvými financemi, a jsi otevřen(a) přijímání jejich pomoci a vedení, je tvá prosperita zajištěna.

849

Andělé tě ujišťují, že máš dost peněz i dalších prostředků na to, aby ses mohl(a) věnovat svému božskému životnímu poslání.

932

Zachovej si víru ve vedení, kterého se ti dostává od nanebevzatých mistrů ohledně tvého božského životního úkolu.

1606

Pečlivě vyvažuj svůj vztah k materiálním věcem (k majetku, ke hmatatelným věcem, ke zdrojům naší planety) vírou. Smýšlej pozitivně, protože tvé myšlenky tvoří tvou realitu.

 

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis

S láskou a úctou napsala BaRu-Aru

 

 

V sérii článků “Poselství v číslech ukrytá (andělská čísla)” jsem dosud publikovala: