Poselství v číslech ukrytá (andělská čísla): 711 – 907 – 915 – 916 – 920 – 939 – 948 – 1707 – 2044 – 2202 a všechna dříve publikovaná

Jupííí jupííí, dnes přináším poselství všech zbylých čísel, která jsem si předsevzala publikovat už v létě. Je vtipné, že ke mně výběr těchto čísel přišel už o letních prázdninách, ale smysl mi všechna dávají teprve teď – dnes – když jsem včera při Podzimění prožila s přáteli svou vlastní konstelaci, kde zaznělo i poselství k mému životnímu poslání.

V článku níže tedy vyčtete kromě všech již dříve publikovaných čísel také “nová” čísla: 711 – 907 – 915 – 916 – 920 – 939 – 948 – 1707 – 2044 – 2202. Jedná se o přepis andělských poselství z knihy Andělská čísla od Doreen Virtue. Doporučuji mít doma. Suprová věc.

 

 

Andělská čísla

(nejen) pro dnešní den a toto období
přepis z knihy Andělská čísla od Doreen Virtue

026

Tvá víra v Boha zajišťuje, že tvé materiální potřeby jsou vždy uspokojeny. Zachovej si víru a otevři se přijímání.

5

Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací, alchymií. Něco ve tvém životě se mění, nebo začíná měnit k lepšímu.

11

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvoje modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.

13

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

14

Andělé ti pomáhají se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, afirmací a vizualizací.

15

Změň a povznes své myšlenky. Použij afirmace a modlitby k tomu, aby ti pomohly povznést se ve tvých myšlenkách a pocitech nad negativitu.

16

Tvé myšlenky tvoří tvou realitu, takže se drž svých pozitivních myšlenek a očekávání, týkajících se materiálních záležitostí … a všechny potřeby se naplní.

17

Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu. Toto mocné a posvátné číslo představuje rovněž svatou Trojici a pyramidy.

18

Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože tvé myšlenky se v této době rychle uskutečňují a zhmotňují.

19

Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém božském životním poslání smýšlej pozitivně a optimisticky.

21

Věř a zůstaň pozitivní! Nejvíce ti teď pomohou tvé afirmace.

22

Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

23

Nanebevzatí mistři ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

24

Andělé ti pomáhají zachovat si víru a mít odvahu. Chtějí, abys věděl(a), že jsou právě teď s tebou. Věř ve své anděly a věř v jejich touhu a schopnos ti pomáhat.

25

Věř, že se tvůj život mění k lepšímu. Ty a tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.

29

Měj víru v sebe i v božský účel svého života. Máš dostatečnou kvalifikaci a jsi připraven(a) pomáhat druhým!

31

Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.

32

Věř neustále ve své spojení s nanebevzatými mistry. Čím častěji se k nim budeš obracet, tím víc poroste tvá víra v toto spojení.

33

Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří ti všestranně pomáhají. Přišli ti pomoci s tvým posláním a jako odpověď na tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.

34

Nanebevztaí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myšlenek, znamení a vnitřních signálů.

35

Nanebevzatí mistři tě žádají, abys provedl(a) určité změny, aby se tak zvýšila úroveň tvého duchovního vědomí a schopností. Spoj se s těmito milujícími nanebevzatými a mocnými mistry, abyste společně uzdravili nebo odstranili ty oblasti ve tvém životě, které již neslouží tobě ani Světlu.

39

Nanebevzatí mistři říkají: “Chop se práce, služebníku Světla!” Tvého poslání je velice třeba a oni si přejí ti na tvé cestě pomáhat. Neváhej a věnuj se vykonání důležitých úkolů, jež souvisí s tvým životním posláním.

41

Andělé říkají: “Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude v tvém životě pouze láska a úspěch.” Andělé jsou připraveni ti ve volbě pozitivních myšlenek pomoci, když je zavoláš o pomoc.

44

Obklopuje tě mnoho andělů. Své anděly požádej, aby ti pomohli s čímkoli, co přinese mír tobě i tvým blízkým. Neříkej andělům, jak napravit situaci. Jen je požádej, aby ji napravili. Božská nekonečná moudrost Stvořitele tě (prostřednictvím andělů) vede ke skvělému a důmyslnému řešení.

45

Andělé tě žádají, ať bez odkladu provedeš nutné životní změny. Již víš, jaké změny to mají být. Požádej anděly, aby ti pomohli najít odvahu a sílu je provést, a věz, že tyto změny budou nakonec ku prospěchu všem.

46

Andělé ti chtějí pomocis materiálními potřebami, zvláště když souvisí s tvým životním posláním a s tvými blízkými. Mohou ti pomoci s jakoukoli drobnou i závažnou záležitostí, která přináší tobě i tvým blízkým mír. Jenom je popros o pomoc.

48

“Andělé hojnosti” jsou s tebou. Věz, že je tu nekonečná hojnost a že nedostatek je pouhou iluzí. Nyní k tobě směřuje více peněz, takže o své finance neměj starosti.

50

Bůh a svět duchů tě naléhavě vyzývají, ať provedeš tuto změnu. Ujišťují tě, že přechod bude harmonický a že tobě i tvým blízkým se dostane v každém směru podpory. Pusťte se do toho a otevřete se v tomto období změny boží pomoci.

53

Nanebevzatí mistři ti pomáhají této změně uvolnit cestu. Popros je o jejich milující sílu, aby se tak zajistil její hladký průběh.

54

Andělé tě ujišťují, že změna, o které uvažuješ, nebo kterou zažíváš, vede k něčemu lepšímu. Jsou právě teď s tebou a neustále tě během tohoto přechodného období podporují. Obracej se na ně často.

56

Zatímco procházís touto důležitou a velice potřebnou životní změnou, dostává se ti nových požehnání a příležitostí. O všechny tvé potřeby je v této přechodné době postaráno.

57

Tato změna tě přivádí na tvou božskou cestu – důvěřuj, že se vše zlepšuje, i když ještě nevidíš výsledek.

61

Zachovej si pozitivní myšlenky a očekávání ohledně svých materiálních potřeb, aby se u tebe projevovala trvalá hojnost. Odevzdej všechny obavy nebo starosti Duchu, který je uzdraví a transformuje. Tvé myšlenky jsou mocné, tak je pečlivě hlídej a soustřeď se jen na to, co skutečně chceš.

63

Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) ti pomáhají v pozemských záležitostech. I ty můžeš pomoci Zemi vystoupit do Zlatého věku, prostřednictvím svých modliteb, afirmací a božské energie světla.

71

Drž se svých pozitivních myšlenek a nápadů. Nedovol, aby tě druzí lidé odváděli od tvých záměrů.

75

Tato změna vede k lepšímu. Rozhodl(a) ses správně, i když teď ještě možná nevíš, jak to dopadne. Pokračuj bez obav dál!

77

Přijmi blahopřání. Po myšlenkové i hmotné stránce jsi na dobré cestě. Drž se svých záměrů a stůj si za svým.

79

Věnuješ se posvátné službě prostřednictvím tvého božského životního poslání a ubíráš se správným směrem k jeho plodům.

82

Věř, že máš vždy dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem, takže se zbav starostí, “jak” je uspokojit.

83

Tvá hojnost je uspíšena tvými kontakty s nanebevzatými mistry. Modli se a medituj o těchto mistrech, kteří tě vedou po cestě a pomáhají ti v životě zakoušet nepřetržitý proud.

87

Cesta, po níž jdeš, podporuje proud tvé hojnosti. V mnoha ohledeš se topíš v bohatství, narazil(a) jsi na “zlatou žílu” tím, že ses naladil(a) na své vnitřní vedení a že se jím řídíš. Nyní poznáváš tajemství dávání a přijímání.

88

Velká hojnost je tvoje. V tvém životě je stále více prosperity. Buď vděčný/á a nezapomínej dávat z těchto darů druhým podle toho, jak se budeš cítit veden/a.

91

Sleduj své myšlenky o službě Světla a svém životním poslání. Buď pozitivní a věz, že máš dostatečné schopnosti a sílu uzdravovat a pomáhat druhým.

92

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

93

Nanebevzatí mistři jsou zde, aby ti pomáhali s tvým projektem, zvlášť, když se týká tvého božského životního poslání.

98

Když se naplno věnuješ svému poslání světla a lásky (které zahrnuje i tvé přirozené talenty, vášně a zájmy), peníze přijdou samy.

133

Nanebevzatí mistři podporují tvou službu uzdravování tak, že ti pomáhají mít pozitivní myšlenky, záměry a afirmace. Šeptají ti božsky řízené myšlenky lásky, takže si všímej toho, co ti přichází na mysl, a svých postřehů.

181

Věř, že si zasloužíš (stejně jako každý), aby se ti dostávalo pomoci a hojnosti. Otevři se přijímání a zaměř se jen na to, co si přeješ.

202

V tuto chvíli je důležité zaměřit se na víru a mít na paměti, že tě obklopuje pomoc od Boha. Tvá víra dává do pohybu zázraky.

203

Tvé věřné napojení na nanebevzaté mistry ti pomáhá v tom, že jsi zakotven(a) v lásce. Udržuj stálý kontakt s božstvím a všímej si s vděčností zázraků, které se dějí tobě i ve tvém okolí.

206

Tvá víra v Boha zajišťuje, že tvé materiální potřeby jsou vždy uspokojeny. Zachovej si víru a otevři se přijímání.

218

Tvá víra v tebe a ve tvé vyšší myšlenky ti přináší hojnost a bohatství. Věř v božský proud Univerza a ochotně přijímej i dávej.

222

Věř, že vše bude v pořádku. Nedělej si zbytečné starosti, neboť tato situace se sama vyřeší k dobru všech zúčastněných.

235

Důvěřuj božskému vedení, jehož se ti dostává ohledně uskutečnění životních změn. Jsou to poselství od nanebevzatých mistrů, kteří vědí, že tyto změny povedou k naplnění tvých snů. Mistři ti pomáhají ve všem, co potřebuješ.

241

Tvá hluboká víra spolu s pomocí andělů a tvým pozitivním myšlením tvoří v tvém životě úžasné nové zázraky. Zůstaň optimistický / optimistická a nadále všechno probírej se svými anděly.

253

Zatímco procházíš touto životní změnou, nanebevzatí mistři ti dodávají sílu a ochraňují tě. Odevzdej jim veškeré obavy nebo starosti a měj důvěru v ně, v sebe i ve svou budoucnost.

276

Toto číslo je potvrzením, že jsi na správné cestě a že o tvé hmotné potřeby je dostatečně postaráno. Věř v sebe a důvěřuj, že sis vybral/a správně.

331

Nanebevzatí mistři se shromáždili kolem tebe, aby ti pomohli udržet si pozitivní pohled na budoucnost. Požádej je, ať ti pomohou vidět to dobré v každém a ve všem (včetně sebe).

421

Andělé tě žádají, ať používáš k oživení své víry pozitivní afirmace, jako například: “Mám právě teď dokonalou víru”.

428

Tvé vírou naplněné modlitby a afirmace byly vyslyšeny a zodpovězeny. Andělé ti zajišťují nepřetržitý proud hojnosti ve všech směrech.

433

Andělé a nanebevzatí mistři tě milují, vedou a pomáhají ti. Mysli co nejvíce na nebe a duchovní otázky.

441

Andělé jsou s tebou a pomáhají ti udržet si myšlenky pozitivní a plné lásky. Obracej se na ně, aby ti pomohli pozitivní zůstat.

442

Tvá víra a modlitby k tobě přitáhly mnoho andělů. Milují tě a žádají, ať neustále prohlubuješ svou víru v moc zázraků. Právě tvá víra je tvoří a přitahuje!

446

Tvé modlitby o zajištění tvých potřeb přitáhly pomoc mnoha andělů. Odevzdej jim všechny obavy nebo otázky, které máš, a otevřeně přijímej jejich pomoc.

449

K tvému životnímu poslání patří sdílet povědomí o andělech s druhými. Andělská říše ti s tím pomáhá, stejně tak jako s dalšími aspekty tvého poslání.

451

Andělé tě žádají, ať si udržíš postoj k uskutečňování životních změn. Tvůj optimismus provázený andělskou pomocí přechod velice usnadňuje.

525

Důvěřuj a měj víru, že změny, které přijímáš, vedou k tomu nejlepšímu. Z těchto proměn bude mít prospěch každý.

627

Tvá víra je opodstatněná a má dobré základy, protože ti pomáhá zajistit, aby o všechny tvé potřeby bylo postaráno.

633

Obklopuje tě mnoho nanebevzatých mistrů a nabízí ti nekonečnou hojnost pomoci. Ochraňují, vedou a provázejí tebe i tvé drahé.

707

Pracuješ v dokonalé jednotě s Bohem Stvořitelem. Tvá ochota důvěřovat, naslouchat, odevzdávat se a řídit se božskými radami přináší do tvého života zázraky.

711

Přijmi blahopřání ! Skutečně se věnuješ pozitivním afirmacím a vizualizacím a začínáš vidět zázračné výsledky. Jen tak dál !

717

Tvé afirmarmace, modlitby a vizualizace jsou obdivuhodně inspirované a přinášejí ti odpovědi na tvé modlitby. Pokračuj v dobré mentální duchovní práci!

815

Současná změna je katalyzátorem hojnosti. Zůstaň pozitivní, zachovej si optimismus a věz, že vše je v pořádku.

816

Mysli pouze na hojnost, a takto hojnost přitáhneš a způsobíš, že se projeví ve tvém životě. Odevzdávej všechny materiální starosti nebesům a drž se božského vedení, jehož se ti dostává.

818

Tvé finance jsou díky tvým pozitivním afirmacím uzdraveny a je ti s nimi pomáháno. Afirmuj si: “Jsem nyní finančně zajištěn/a a mám spoustu peněz, které mohu šetřit i rozdávat.”

822

Máš velice silnou víru, jež je magickým tajemstvím procesu zhmotňování. Zůstaň zakotven/a v této víře, protože jejím prostřednictvím jsi spojen/a s kosmickou silou.

848

Vzhledem k tomu, že žádáš anděly, aby ti pomáhali s tvými financemi, a jsi otevřen(a) přijímání jejich pomoci a vedení, je tvá prosperita zajištěna.

849

Andělé tě ujišťují, že máš dost peněz i dalších prostředků na to, aby ses mohl(a) věnovat svému božskému životnímu poslání.

907

Bůh plně podporuje směr, jímž se ve svém božském životním poslání ubíráš. Vše, co je před tebou, je zaplaveno Božím zlatým světlem.

915

Tvé duchovní schopnosti a dary jsou stále silnější, neboť pokračuješ v uskutečňování nebesky řízených změn. Tvá síla a tyto změny jsou velice důležité pro to, aby se mohl realizovat tvůj božský úkol.

916

Když odevzdáváš starosti a obavy ohledně svého božského životního úkolu Duchu, všechno se ti otevírá a máš všeho dostatek. Tvé myšlenky o tvém poslání se velmi rychle projevují v realitě, takže se zaměřuj pouze na to, co si opravdu přeješ.

920

Měj víru, že Bůh plně podoruje tebe i tvůj úkol. Požádáš-li Stvořitele o vše, co otřebuješ, dostane se ti toho zázračným způsobem.

932

Zachovej si víru ve vedení, kterého se ti dostává od nanebevzatých mistrů ohledně tvého božského životního úkolu.

939

K tvému božskému životnímu úkolu patří i nanebevzatí mistři. Drží se v pozadí a pomáhají ti na cestě. Možná jsi povolán(a) vyučovat i o nich.

948

Společně se svými anděly zhmotňuješ ve svém životě veikou hojnost, která ti pomáhá ve tvém božském životním úkolu. Otevřeně přijímej vše, co potřebuješ a co ti umožňuje plně se soustředit na své poslání.

1606

Pečlivě vyvažuj svůj vztah k materiálním věcem (k majetku, ke hmatatelným věcem, ke zdrojům naší planety) vírou. Smýšlej pozitivně, protože tvé myšlenky tvoří tvou realitu.

1707

Máš důvod k optimismu. Tvé myšlenky se ubírají správným směrem, jdeš po správné cestě. Pracuješ v dokonalé jednotě s Bohem Stvořitelem.

2044

Stvořitel tě prostřednictvím andělů vede ke skvělému a důmyslnému řešení a žádá tě, abys měl(a) víru ve své modlitby i činy.

2202

Měj víru a odvahu. Tvá víra dává do pohybu zázraky.

 

 

Příležitostně zase dopíšu:

42

49

73

74

173

214

255

256

431

704

731

949

1541

2124

2248

 

Nabídka

— doplňující výklad za 100,- Kč —

Jestli jste nenašli význam “svého”, není vám jasné poselství, nevíte teď zrovna kudy kam a hledáte oporu v těchto alternativách, tak klidně napište. Ráda Vám poskytnu doplňující výklad skrze karty, objasním poselství Nanebevzatých mistrů, doplním výklad čísla, které jste tu nenašli.

Napište si o to všechno na tlf. 736 249 045 (přes viber, whatsapp) anebo přes messenger (FB: barbora.aurora). Význam čísla a poselství jedné karty napíšu ráda jen tak, výklad na tři karty (a víc … podle toho, jak mě to povede) za 100,- Kč.

 

 

Dosud jsem o andělských číslech publikovala pojednání:

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru