Diagnostika příčin

– rodinné vztahy a situace, děti

– partnerství, přátelství, pracovní kolektiv

 

Co spolu zjistíme?

Co se ze vztahů, které žiješ, učíš … a jak se sebou a svými vztahy pracovat ve prospěch harmonizace vztahů.

Protože:

To, jaké přátele, partnery pro život, zaměstnavatele i kolegy v práci si vybíráme … nejvíce závisí na míře nasycení našich citových potřeb od mámy a od táty v prvních 6 letech života, na úspěšnosti procesu vlastního sebepřijetí v prvních 12 letech našeho života, na vzoru ženství/mužství a partnerství, který nám rodiče sami sebou a svým vztahem vtiskli …

Jaké vztahy / v jaké kvalitě žijeme, to pak také přenášíme dále na své děti. A do svého zdraví.

Jestli se ti opakovaně děje ve vztazích nějaké příkoří, prožíváš nezdary, ztráty, opakované situace, máš rodičovské problémy … a už tě to začíná drtit, pak je na čase podívat se konečně na to, co sebou táhneš z dětství. Anebo z rodu. Podle jakých vzorců do vztahů vstupuješ a jaké vzorce ve vztazích realizuješ. A co všechno z rodových vzorců vlastně nechtíc a nevědomky pereš do vlastních dětí.

 • vztahy v rodině (rodič – dítě, dítě – dítě apod.)
 • vztahy mezi partnery,
 • vztahy s přáteli,
 • vztahy v pracovním kolektivu …

… to vše je ovlivněno vzorci, které si neseme z primární rodiny (táta-máma-já) a prostřednictvím rodičů také z rodu. To vše také skrze sebe přenášíme na děti. Učíme je přesně to, co sami žijeme. Ať už vědomě či nevědomě.

Proto také veškeré problémy s dětmi (nemoce – fyzické i psychické, poruchy chování, poruchy pozornosti, různé dysfunkce apod.) závisí v první řadě od rodičů, od jejich psychické pohody, od kvality partnerského vztahu a od dědičných rodových vzorců.

Vztahové problémy jsou hodně často schované do nemocí. To většinou odhalíme při diagnostice zdraví a příčin. A zejména nemoci u dětí o nich naprosto přesně vypovídají. Poukazují na zdraví rodičů, na zdraví jejich vztahu, potažmo na zdraví celé rodiny.

Jestli jsi s celým tímhle tvrzením, které záměrně několikrát opakuji v různých větách stejně, celkem v pohodě … to znamená, že je pro tebe moje cesta na nějaké úrovni přijatelná a jsi ochoten/ochotna přijmout za sebe, svůj život či jako rodič odpovědnost, tak při jakémkoliv problému se sebou anebo s dítětem přijď. V opačném případě nechoď, nemá to smysl.

 

Diagnostika pro dospělé (když nejde o děti)

Pokud jde jenom o tebe (tvoje zdraví, vztahy, situace), potažmo o tebe a … partnera / partnerku, rodiče, kolegu, šéfa … pak pokračuj dále na stránku Diagnostika zdraví a příčin, kde se dozvíš, o čem to je, jak diagnostika probíhá, co stojí, co načteme, zjistíme, jak s tím můžeme pracovat atd. Prezentace tam je slovně zaměřena hlavně na zdraví … ale základní diagnostika vztahů probíhá úplně stejně. V prvopočátku skrze automatickou kresbu.

Podle společného rozhovoru a tématu, se kterým přijdeš, se odvine to, zda načteme jenom tebe a tvoji energetiku, nebo i energetiku vztahu, který prožíváš. Partnersky, rodičovsky, pracovně, s jedním člověkem, s více osobami, k nějakému tématu, situaci  tak.

 

Partnerské vztahy, kamarádské vztahy

… prostě vztah tebe a někoho, tebe s něčím, tebe k něčemu

Při diagnostice se přesně dozvíš, co se ze vztahu učíš, kde na těle nebo v jaké životní oblasti se ti vztah usazuje, v čem se můžeš v takovém vztahu rozvíjet. Z diagnostiky také zcela jasně uvidíš a budeš moct sám/sama za sebe vyhodnotit, jestli pro tebe má smysl ve vztahu setrvávat anebo vztah opustit.

Totéž platí i pro situace. Práce, bydlení atd.

 

 

Objednání ke konzultaci

na tel.: 736 249 045

 

Cena vztahové diagnostiky

Základní cena vztahové diagnostiky pro dospělé (nikoli rodin s dětmi) je 543,- Kč.

Co cena obnáší a jaké jsou další možnosti, to se dočteš buďto v záložce “Diagnostika zdraví a příčin“, kam ti doporučuji přejít pro další informace … anebo v záložce “Ceník“.

 

Následující řádky budou věnovány rodičům a diagnostice, když jsou ve hře děti.

 

Diagnostika pro rodiče s dětmi

I když se problematicky jeví děti, problém je vždycky v rodičích. Případně v traumatizující situaci, které bylo dítě vystaveno (častý případ dětí s ADHD). Proto u dětí pracuji s celou rodinou (máma, táta, sourozenci), potažmo s dalšími klíčovými osobami (prarodiče, učitelé, asistenti …).

Zabývám se diagnostikou rodinného prostředí a rodinných vztahů – a hlavně: doporučením nejbližších procesních kroků k řešení problému.

Jestli se tedy cítíš na to podívat se jako rodič skrze své dítě sám na sebe, jestli se cítíte na to podívat se jako rodiče skrze své děti na svůj vztah, jestli jste připraveni přijmout odpovědnost, přijď/te. V opačném případě nechoď/te, je to zbytečné. Ozkoušeno 🙂 Nejsem ani jesle, ani mateřská škola na hlídání odloženého děcka, které mi svěříte se slovy: toto je náš problém, tak nám ho tu opravte a my si pro něj odpoledne přijdeme … a jakože to se mi fakt už stalo. Takže žádný takový. Ozvi se jenom tehdy, když chápeš, že největší problém svého dítěte jsi ty … a chceš to řešit. Protože – pozor – taky při konzultaci pochopíš, že jsi zároveň ten nejlepší rodič na světě. A to je taky hrozně moc důležité – tohle vědět, vnímat, cítit, žít.

 

Jaké techniky při diagnostice s dětmi používám:

Svoje vlastní.

Na cestě svého osobního rozvoje jsem investovala spoustu peněz, času, úsilí, osobního elánu i touhy uzdravit se do poznání. Do studií. Do psychologie, ze které mám jinak pouze dva nebo tři semestry na vysoké škole s úplně jiným zaměřením. Takže nečekej odborníka s diplomem. Čekej osobitou ženu promletou životem, která si našla svoji cestu.

Moje cesta k práci s rodinami vedla skrze studia a kurzy kineziologie, karmických kódů, životních map, komunikačních typů, rodinných trojúhelníků, rodinných konstelací, skrze pedagogickou i osobní asistenci u báječného klučiny s autismem, který mě mnohému naučil právě v době, kdy jsem hledala profesní směr své terapeutické praxe.

Jsem v jádru arteterapeutka. Samozvaná arteterapeutka, aby bylo jasno. To znamená, že všechny výše uvedené praktiky a poznatky kloubím do malování. Je to snadné, hravé a nepotřebuje to nic jiného než osobní účast, cit, papír a pastelky. Společně si tedy po celou dobu diagnostiky různými technikami malujeme. Trávíme společně čas – vy jako rodina, já jako její hravá součást. Ve vašem přirozeném prostředí.

Děti společné malování se mnou a s rodiči většinou obrovsky baví a často se pak rodičů ptají, kdy zase přijdu. Je to totiž smutné, ale někdy bývá právě tento okamžik jediným, které dítě prožije v plnohodnotném citovém prožitku blízkosti s vámi, s rodiči. A i to je důležité vědět.

Když si malujeme společně jen sami s dítětem (dítě a já), velmi často se dozvím informace, které je důležité ti/vám zprostředkovat. Dítě je třeba neumí vyjádřit samo, bojí se říct je napřímo nebo si je ani neuvědomuje … do doby než dostane prostor je svobodně a v bezpečném prostředí ventilovat. Nikdy dítě nezradím v tom vyklábosit ti jeho tajemství. Ale vždycky ho vedu k důvěře v tebe / v rodiče, takže ti pak v mé přítomnosti často samo všechno prozradí, když vypráví zážitky z malování.

Vás jako rodiče naopak inspiruji k tomu, abyste sami dítěti vytvářeli zcela bezpečné prostředí pro sebevyjádření. To je ale často v první řadě o tom, že vy sami musíte být schopni si sebe a své potřeby uvědomovat, odlišovat od nenaplněných přání z dětství, vyjadřovat je smysluplně navenek a pro své naplnění je realizovat. V tom je přidaná hodnota naší spolupráce. Že začneš u dítěte, ale uvědomíš si, že jsi to ty, kdo něco potřebuje a koho dítě učí to poznat. A že je to spíš tvůj partner, nikoli dítě, kdo ti v tom může pomoct, když spolu půjdete cestou vědomého partnerství a vědomého rodičovství.

 

 

 

 

Jak diagnostika funguje – co nás čeká – a co tě to bude stát:

 1. Úvodní setkání, případně telefonát
  Absolvujeme vstupní pohovor (já, ty, partner), při kterém si nastíníme, o co jde … vy mi řeknete svoje věci, já vám řeknu svoje přístupy, vyslechnete si moji “přednášku” 🙂 na téma mužské a ženské principy v rodině, rodinné trojúhelníky, komunikační typy, proces sebepřijetí u dítěte, vliv rodových vzorců, karmické kódy a co se podle nich ze vztahu s dítětem můžete navzájem naučit, psychosomatika, energetika atd. Potřebujeme přibližně 2 – 3 hodiny času. Během tohoto hovoru máte možnost navnímat mě i sami sebe, začít tušit, kde je jádro problému, zjistit, jestli jsem vám sympatická, jestli vám moje přístupy sedí a jestli si i my navzájem sedneme pro další práci … a rozhodnout se, zda se chcete pustit do rodinné diagnostiky. Cena úvodního hovoru je 543,- Kč. Strop konzultace v této ceně jsou 3 hodiny. Čas v nadbytku si pak cením na 200,- Kč za každou započatou hodinu konzultace. Ideální je, když jsou u hovoru oba rodiče (potažmo partneři v domácnosti dítěte) … umožňuje-li to situace. Jinak samozřejmě každý jeden vědomý rodič lepší než žádný.
 2. Diagnostika s dítětem
  Pokud se během vstupního hovoru ujednotíme na spolupráci, pak následuje práce s vámi a s dítětem. Ideálně ve vašem rodinném prostředí, protože máme před sebou několik hodin hravé práce. Tak abyste byli všichni v pohodě. Budeme pracovat všichni společně (dítě, o které jde, máma, táta, případně sourozenci/po domluvě).Z diagnostiky zjistíme, jak vnímá vaše dítě kvalitu rodinného prostředí, v jakém je vůči vám vztahu, jak se cítí, co si o sobě myslí, jak vnímá vztah mezi vámi dospělými. Najdeme k němu cestu a stanovíme si úkoly k řešení situace, ve které se společně ocitáte. V ideálním případě se nám podaří podchytit vše potřebné najednou. Případně si diagnostiku rozfázujeme do více etap. To uvidíme podle možností a účasti dítěte. Potřebujeme v základu přibližně 4 – 6 hodin času. Počítejte spíš víc než míň. Ale to uvidíme podle kondice dítěte i nás dospěláků. Cena diagnostiky v rodině je 200,- Kč za každou započatou hodinu konzultace. Cena diagnostiky zahrnuje přímou práci, případně práci s asistencí, nezahrnuje cestovné.
 3. Úkoly
  Jsou to klíčové, o co nám jde. Já vám pomůžu pochopit z diagnostiky, jak dítěti v jeho situaci pomoct a z výstupů diagnostiky doporučím nejbližší možné procesní kroky k řešení. Tedy úkoly pro vás. Na vás pak je uvést výstupní doporučení do praxe a pozorovat přínosy, které spolu budeme průběžně konzultovat a vyhodnocovat. Cena rychlých konzultací při plnění a vyhodnocování úkolů (do 1 hoďky času) je při metodickém dohledu a poradenství 100,- Kč za konzultaci. Když se nevejdeme do jedné hoďky (v rámci telefonátu či vaší návštěvy), pak platí klasika – cena v nadbytku 200,- Kč za každou započatou hodinu. Včetně té první.
 4. Další práce s dítětem, s rodinou, opakování či metodický dohled, užší spolupráce
  Z úkolů může vyplynout leccos. Jejich úspěšnou realizací může naše spolupráce skončit anebo naopak začít, pokud se projeví hlubší souvislosti. Následný postup už je tedy věcí individuálního vývoje.

 

Tak popřemýšlejte, propočítejte, pouvažujte a dejte vědět.

Jestli se potřebujete na něco nezávazně doptat, klíďo brnkněte. Tel. 736 249 045

 

Věk dětí pro diagnostiku:

Skrze diagnostiku se věnuji dětem do 12 let.

Dětem nad 12 let se věnuji skrze konstelace.

 

 

Zvláštní diagnózy

Velmi mě baví “problematika” dětí s ADHD a s autismem. Vytvořila jsem si na tyto dvě “diagnózy” během své praxe zcela svérázný názor, podložený zkušenostmi ze spolupráce s těmito dětmi. Jsem ve fázi osobního výzkumu, abych svá tvrzení buďto časem vyvrátila nebo podložila. Takže hledám trochu osvícené, pokrokové rodiče pro spolupráci. Ochotné připustit a tedy přijmout odpovědnost za to, že můžeme, ale nemusíme jít vždycky nutně cestou úspěchu. Děti s ADHD a s autismem vnímám jako velmi silné osobnosti, kterým je nutné porozumět. Každé se zcela odlišným pozadím vývoje, přestože v odborných i laických kruzích bývají tyto dvě nálepkované skupiny dětí velmi často spojovány.

 

O mně a dětech …

Jsem bezdětnou matkou. Tedy matkou dětí, které jsem nedonosila.

Vlastní živé děti nemám a ani žádné jiné dítě nevychovávám. Prostě jsem se s rolí matky vzhledem ke zdravotní kondici v prvních 35ti letech života minula a dnes už se na rodičovství s JaGou ani necítíme. JaGa má báječnou dceru a dvě krásné vnučky, takže za naši rodinnou jednotku alespoň takto splněno. Reprodukčně mám na mysli 🙂

Toliko informace pro ty, pro které je toto měřítkem v hodnocení, zda mohu být dobrou diagnostičkou, když nejsem zkušenou matkou. To si porovnejte sami, já na vás nemám potřebu něco hrát.

Velmi ctím každého, kdo je rodičem. Vnímám tuto roli jako krásnou, statečnou, rozhodně nelehkou a velmi důležitou.

S tím, co umím a znám … z vlastní teorie a vaší praxe … jsem tu proto, abych vám ve vaší rodičovské situaci ulevila poznáním příčin – proč vám v rodině to či ono funguje / nefunguje, proč je dítě často nemocné, proč ho bolí břicho sotva vleze do školy, co vám chce/potřebuje/může dítě ukázat, vyjádřit a kam se společně jako rodina můžete posunout, když … To je má role. Posvítit na cestu.

Nejsem tu proto, abych vás jakkoli shazovala a hojila si na vás nějaké své citově nenaplněné věci. Přestože není vždycky úplně snadné pro mě – nebýt mámou. To je vám asi úplně jasné. Ale je to jak to je a mou odbornost to nevyvrací 🙂

Koneckonců, jsem přeci přinejmenším dcerou. A najít zdravou cestu ke zdravému (rovnovážnému) vztahu dítěte s rodiči, je samo o sobě hodně dobrou školou života, jak víme asi všichni 🙂

Takže takhle já, no 🙂 A jestli ty máš pro strach uděláno, neváhej a přijď. Dáme moji teorii a tvou praxi dokupy, abychom společnými silami vytvořili z vašeho domova harmonický celek. Protože to je to, oč tu běží.

 • Ty z toho získáš klid, já peníze pro život.
 • Ty zkušenost, já nové poznání.
 • Ty nové poznání, já zkušenost.

A navíc si jako bonus doplním svou představu o tom, že jsem zase jednou přispěla svojí troškou k ozdravění vztahů ve společnosti. Protože zdravé vztahy = zdravá společnost. A v takové chci žít.

 

Objednání ke konzultaci

na tel.: 736 249 045

 

 

Děkuji za důvěru a těším se 🙂

 

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis

 

P.S. na cestách, v životě a v práci mě provází moje devítiletá rotvajlerka Mája. Připrav se tedy na společnost. 🙂 🙂

Vzhledem k časové náročnosti diagnostické práce v rodinném prostředí ji totiž nemůžu nechat zavřenou doma. Budiž ti ale útěchou, že se za léta spolupráce Mája vyprofilovala v terapeutického psa. Děti ji milují a ona miluje je. Nejraději prý libové, jinak ale bez ohledu na úpravu, vzkazuje 🙂 🙂 🙂 No, to trochu žertuji. Ale je hodně dobrou pomocnicí a hodně dobře načítá v konstelacích, kdyby třeba bylo zapotřebí se na něco podívat hlouběji, případně něco hned uzdravit.

Pro případ, že je Májin pobyt ve tvém domácím prostředí nepřijatelný, jezdím autem. Má tam svoji boudičku, svůj bezpečný prostor a vlastní klid 🙂