Andělská pošta Baru-Aru

Jsem Baru-Aru, geomantka s očima a duší delfína.
Mým uměním je provést Vás s lehkostí a hravostí přijetím života i smrti.

Co pro Vás mohu udělat - a ráda udělám:

Provedu Vás uvědoměním vlastního či cizího podílu na kvalitě toho, co žijete,
přijetím vlastního života a/nebo smířením smrti, kterou prožíváte.

Přijetí života a smrti​ / Smíření smrti

Pro nováčky

Pouze osobní konzultace

Ať už k Vám smrt promluvila skrze nemoc Vašeho těla, skrze osobu blízkou či skrze místo, ve kterém žijete, působíte a tvoříte – pokusit se o smír mezi životem a smrtí, o smír projeveného s neviděným, smír vnitřního s vnějším vždycky stojí za to. Výsledkem totiž nemůže být nic jiného než klid duše, návrat k tradičním hodnotám, smířený odchod a/nebo obrat do (v některém případě i plného) zdraví a prosperity.

A protože řečiště Vaší vitality, hojnosti a prosperity může ucpávat stejně tak nesmířená smrt, jako (pod)vědomé odmítání života, je dobře ujasnit si, jak to vlastně máte. Chystáte se žít – anebo umřít? Žijete anebo skomíráte? A v důsledku odmítání života, nebo popírání smrti? Je smrt, která po Vás sahá, skutečně Vaše, nebo jen nesete a kopírujete něčí odkaz? A taky naopak – pokud cítíte, že chcete (musíte, potřebujete) opravdu vědomě odejít – víte kudy, abyste na své cestě nezabloudili? Povídali jste si o tom už někdy s někým?

Přijetí života a smrti​

V této fázi setkání Vás ráda provedu poznáním žáby na prameni Vaší vitality i vytažením špuntu z ucpaného řečiště Vašeho života, abyste se mohli naprosto svobodně a sami za sebe – z plného sebe-vědomí rozhodnout: chci žít anebo smířeně (usmířeně) odejít. To je úplný základ, kterým začneme.

Odmítání života, stejně jako odmítání smrti, totiž nemusí být nutně Vaše. Přestože to tak na první pohled vypadá, protože Vy jste tím zasaženi. Může mít původ v rodu, stejně jako v místě, kde žijete. Může být následkem tragické události, která Vás postihla. Může být kolektivní energií, kterou jste do sebe natáhli. Terminální stádium Vaší nemoci pak nesmířenou reakcí na to všechno.

Obojí (život i smrt) vždycky můžete úspěšně přijmout, anebo ne/vědomě zablokovat. Obojí může dopadnout dobře, anebo se skončit naprostou katastrofou. A obojí máte ve vlastních rukou. To je poznání, ke kterému Vás vedu.

Smíření smrti

V této fázi setkání se začneme věnovat smíření geneticky podmíněného (rodového) traumatu ze smrti.

Navážeme na předchozí diagnostiku (tedy na naše úvodní setkání k tématu “Přijetí života a smrti”) a začneme cíleně prostupovat sérií aha momentů, odhodlaných a upřímných aktů smíru, zkrocením (jinak velmi potřebného) ega, vědomého cvičení těla za účelem jeho uvolnění a otevření, systematickou stimulací kořenové čakry skrze témata rod, krev, kořeny, stabilita, země, sebevědomí.

Nečekejte ode mě abrakadabra, čekejte ode mě informace, koncepční rady, metodické vedení.

Z konzultací si budete nosit koncepční navazující úkoly – a ty taky budete do puntíku (jakkoli osobitě) v přesně daných termínech plnit. Čeká nás (hlavně teda Vás) pořádná robota. Nic jednoduchého a rychlého. Ale to dáte.

Službu poskytuji pouze v režimu zoči voči.

Radost z pokroku

Pro pokročilé

Konzultace i v online režimu

Revizní diagnostika, dohled podle smluvené koncepce, průběžné konzultace k úkolům a vývoji situace, metodické vedení.

Služba pro ty, kteří už prošli sítem osobních setkání v Janově či Beskydech a chtějí spolupracovat v nějaké koncepci.

Také pro ty, se kterými jsme společně odpracovali poctivý základ v osobní rovině, navedla jsem je na nějaké uvědomění a poznání, dál už si cestičku prošlápávají sami a chtějí příležitostnou konzultaci.

Je to taková služba pro radost z toho, že nám to prostě jde, máme výsledky, víte a je Vám líp. 

Práce s místem

Pro zkušené

Konzultace i v online režimu

Diagnostika patogenních zón a jiných vlivů místa, kde žijete, působíte a tvoříte.

V tématu “Přijetí života, smíření smrti” přichází tato práce na pořad dne teprve poté, co jsme vyloučili nebo odstranili všechny Vaše osobní špunty z řečiště Vašeho života, Vy už proudíte – a zbylo nám k práci ucpané, unavené, zatížené místo, které se (jak jste už začali díky obrovskému osobnímu posunu vnímat), uzdravuje společně s Vámi a skrze Vás.

Pustím se do ní opravdu jen s vědomými a vnitřně svobodnými lidičkami.

Absolvovat tuto práci dřív by nemělo smysl, protože byste uzdravené osvobozené místo zase znovu zanesli a zatížili vlastním – promiňte mi ten výraz – “brajglem”.Točili bychom se v kruhu. A na to nemáme čas.

Když víte, odkud vítr fouká, můžete ho využít, abyste roztáhli křídla a svobodně plachtili.
Když rozumíte termodynamice vlastního života, můžete směle řídit let – a s trochou dobré vůle včas úspěšně přistát na zemi.
Když znáte příčinu, můžete pracovat s následkem.

Jestli chcete – pusťme se do toho poznání – a – pojďme máknout ve Váš prospěch. Je ten nejlepší čas.

Když víte, odkud vítr fouká, můžete ho využít, abyste roztáhli křídla a svobodně plachtili.
Když rozumíte termodynamice vlastního života, můžete směle řídit let – a s trochou dobré vůle včas úspěšně přistát na zemi.
Když znáte příčinu, můžete pracovat s následkem.

Jestli chcete – pusťme se do toho poznání – a – pojďme máknout ve Váš prospěch. Je ten nejlepší čas.