OBRAZ PRO VÁŠ RADOSTNÝ DEN:

Náhodně vybraný obraz z galerie.

V principu náhody funguje stejně jako výkladové karty. To znamená:

Chcete-li, může Vás provést poznáním hluboko skrytých příčin tématu, které aktuálně prožíváte a chcete řešit. 

Kliknutím do obrazu (vpravo) se dozvíte jeho téma a poselství.

Cena se vztahuje k balíčku diagnostických konzultací, které si pro hlubší exkurz do tématu můžete objednat.

VELKÉ ZMĚNY

– ROZVÍJÍM OBSAH A UŽITEK GALERIE

Moji milí,
systematicky pracuji na obrazovém lexikonu příčin nemocí a společensky patologických jevů.

Z toho titulu jsem se rozhodla dočasně stáhnout všechny dosud publikované obrazy a udělat v nich pořádek.
Postupně zde pro Vás zase znovu (anebo nově) uveřejňuji ty, které už mám pro účely lexikonu komplexně ošetřené. Postupuji abecedně.

Skrze lexikon budete moct nahlédnout pod pokličku svých témat, zpestřit si den cílenou prací se svou buněčnou pamětí – anebo prostě jen potěšit ducha hezkými barvami.

Obrazů v lexikonu je 360, tedy mi to chvilku zabere. Ale máte se na co těšit 🙂 🙂 🙂

NOVÁČEK V GALERII

ADHD

Odkazuje k příčinám této neurovývojové poruchy.

Energetický smírčí obraz pro dospělé s přetrvávajícími symptomy, kteří jsou vnitřně připraveni vypořádat se s traumaty svého prenatálního vývoje, příchodu na svět a s obdobím prvního roku života.