NOVÉ VERŠE

01-18: OLZA

Důkaz, zkouška, nebo sen? Odpověz v tichosti sobě jen.

Úplněk … jak vnímáš tento úkaz? Není to třeba jen důkaz?
Nedívá se na tebe někdo shora? Není to třeba … oko Boha Hóra?
Jeho pomalé mrkání nám naše emoce rozhání.

Jestli máš ovšem svědomí čisté …
Upřímně pohleď mu v oko, užívej tu krásu, a to je jisté, že srdce nezůstané pusté.
Možná čas dělat věci dobré, ať nad hlavou pak nebe modré.

Byla to zkouška jen, nebo sen? Je to pravda nebo klam? Na to přijď si sám.

Teď do očí lidských pohlédni – s láskou, špetkou hrdosti a pokory,
tu moudrou knihu prohlédni
a začni číst …

Zveršoval JaGa

BLÍŽÍ SE VÝROČÍ OBRAZU

01-28: VLTAVA

Energetický obraz luny v úplňku 28.01.2021

Obraz napomáhá vitalitě cév, tepen, a oběhové soustavy lidského těla.
Vede k pochopení souvislostí mezi kondicí tepen lidských a kondicí tepen zemských (říčních). Je obrazem života v nás.

NOVÁČEK V GALERII

01-18: OLZA

Energetický obraz luny v úplňku 18.1.2022.

Motivem obrazu je energetická podpora léčení nemocí šíjových a obličejových svalů a Moebiova syndromu. Samozřejmě se smírčím (ozdravným) přesahem do psychosomatiky.

OBRAZ PRO TVŮJ RADOSTNÝ DEN:

Kliknutím do obrazu se dozvíš jeho téma a poselství.