Andělská pošta Baru-Aru

CO JE ANDĚLSKÁ POŠTA

2016

Andělská pošta je můj původní projekt z přelomu let 2015 / 2016, kdy jsem pro vás přijímala channelingem poselství zesnulých, se kterými jste se potřebovali usmířit, vypořádat - a nenašli jste k tomu odvahu či příležitost za jejich života.

Téma smrti a smíru je totiž nosným prvkem práce geomantky starého věku, kterou jsem.

Někteří si možná pamatujete a vnímáte logo anděla s obálkou, které pro mě v počátcích naší spolupráce vytvořil Jirka Cír, webmaster.

Někteří možná pamatujete i můj poštovní box na Andělské hoře v Jeseníkách, vizitky, kineziologickou poradničku pro osobní konzultace v Janově.

Jooo, to byly časy 🙂

2018

Původní projekt Andělské pošty jsem vedle smíru živých se zesnulými posunula ke smíru žijících se životem, k diagnostické kresbě pro zdraví a prosperitu.

Soukromé energetické obrazy jsem otevřela i veřejnému prospěchu a začala vedle individuálních terapií rozvíjet terapie skupinové, vedu kroužky ženského sdílení, tématické malování mandal, pravidelné konstelace.

Mám poradničku v Ostravě a Havířově, kam jsem se už na přelomu let 2015 / 2016 přestěhovala.

Výtvarnice Kateřina Stasiková pro mě o mě vymalovala obraz, který jsem začala používat k prezentaci své geomantické práce v tématech smrti a smíru.


2020

Působím v Havířově a na Čeladné jako lektorka skupinových konstelací a diagnostické kresby.

Otevírá se mi uvědomění původu v Beskydech a přídomek "geomantka z Beskyd".

Z prezentace služeb Andělské pošty vyčleňuji geomantii ve smyslu diagnostické kresby pro zdraví a prosperitu člověka i místa, ve kterém žije, a zakládám pro ni samostatný web Baru-Aru. Některé služby zpřístupňuji také v online režimu.

Andělská pošta se stává galerií energetických a především smírčích obrazů, malovaných ke konkrétním marnotratným událostem naší historie a souvisejícím místům zasažených nesmířenou smrtí. Pracuji více v terénu.

Výtvarník Mysza pro mě vytváří grafiku pro web, můj soukromý font a polep na auto.

2022

Pracuji zcela koncepčně a systematicky na obrazovém lexikonu zdraví.

Původní rozsah nahodile a zakázakově malovaných obrazů pro zdraví se mi rozrostl ze 150 na 400, motivovaných konkrétním cílem - odhalit lidem skrze obrazy jedno společné energetické vlákno, které se vine každou pojmenovanou nemocí, bez ohledu na to, jestli s ní onemocněl Franta nebo Pepík.

Web Andělské pošty je částečně výstavním prostorem lexikonu, větší důraz však kladu na zpřístupnění a rozvoj galerie originálů v Hotelu U Zeleného stromu v Janově nad Hřenskem - a na práci s klienty zoči voči.

Pracuji v terénu, v individuálních konzultacích, nosným tématem práce je i nadále zdraví, prosperita, smír.

BaRu-Aru: energetické obrazy z Beskyd

A takhle je to s Andělskou poštou dnes

Skrze Andělskou poštu udržuji stále živou nabídku služeb tlumočníka a převaděče mezi světy. Dovednost, pro kterou jsou geomanti napříč věky vyhledáváni lidmi prostého vědomí.

S anděly jako takovými nemá Andělská pošta společného nic víc než lidem blízkou symboliku světlonoše na cestě mezi životem a smrtí, pro kterou si ráda ponechávám svou od píky budovanou a léty prověřenou značku dobrého jména.

Pro galerii energetických obrazů připravuji zcela samostatnou víceúrovňovou platformu - lexikon zdraví od A po Ž.

BaRu-Aru