Andělská pošta Baru-Aru

KDO JSEM JÁ

Jsem obyčejná mladá žena s vysokou citlivostí na zvuky, barvy a infraspektrum.

Dnešním slovem: AUTISTKA.

Vzhledem k této přirozené citlivosti se věnuji intuitivní diagnostice toho, co jiní měří přístroji.
Energetice zemského pole a tělesného zdraví.

Zajímají mě geo- a psycho- patogenní zóny pozemků a staveb, spodní vody,
zajímají mě souvztažné příčiny nemocí lidského i zvířecího těla.

Jsem totiž přesvědčena, že když je známe, můžeme s nimi účinně pracovat ve prospěch svůj i širšího celku. Ve prospěch kolektivního zdraví.

Než jsem pochopila, že mohu svou hyper-super-senzitivitu zúročit prací pro druhé, uplynulo bezmála třicet let života.

Života, o který jsem mezitím málem přišla.
Vlastním ne/přičiněním.

Na cestu zdraví mě vrátilo studium – rozuměj obrovské investice do kurzů zdraví, celostní medicíny, psychotroniky a psychoterapie, které pomohly samozřejmě nejvíc mně.

Otevřely mi však nejen cestu ke zdraví skrze komplexní chápání principů života a mé senzitivity, ale i dveře živnostenského podnikání v oboru služeb osobní hygieny a psychohygieny, se kterými tu pro vás už od roku 2016 jsem.

Jsem certifikovanou lektorkou a absolventkou výcviku konstelací, kineziologie, životních map, systemiky rodinných trojúhelníků,

reiki, karmických kódů, kybalionu, léčení jizev, masérkou pro relaxační masáže obličeje, terapeutkou dornovy metody pro hospodářská zvířata a vyučenou včelařkou.

O sobě, lidech, přírodě, zvířatech a vzájemných vztazích jsem díky tomu všemu poznala hrozně moc. A jsem za to obrovsky ráda.

Žiju obyčejně skromný život v úctě a lásce ke všemu, co ten život tvoří.

Tomu mě naučily včely, řeky, kameny, lidé a les - a já všechna poznání ve svých dílech zase ráda vracím zpátky k vám.

BaRu-Aru: energetické obrazy z Beskyd

Kéž vás jemnost a empatie mé práce potěší a poslouží vám k užitku.

Se svými schopnostmi jsem tu pro každého, kdo o ně stojí.

Baru-Aru (Barbora Aurora) Vechová,
geomantka z Beskyd